MČP RPS 2008

Podpora hniezdnych možností pre výrika lesného

Donor:
RPS + individuálni darcovia
Cieľový druh:
Výrik lesný (Otus scops)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie: 1.4.2006
Ukončenie: 
31.12.2006 

Záchrana hniezd kaní popolavých a monitoring výskytu európsky významných druhov dravcov

Názov projektu: Záchrana hniezd kaní popolavých a monitoring výskytu, odchyty a krúžkovanie vybraných európsky významných druhov dravcov (Circus pygargus, C. cyaneus) a sov (Asio flammeus) v sezóne 2008 - 2009 v okolí Nových Zámkov
Názov programu:  
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Kaňa popolavá (Circus pygargus) 
  Kaňa sivá (Circus cyaneus) 
  Myšiarka močiarna (Asio flammeus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Hustota populácie a populačná dynamika myšiaka lesného (Buteo buteo) na hornom Ponitrí

Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Myšiak lesný (Buteo buteo)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Monitoring a ochrana orla krikľavého (Aquila pomarina) na strednom Slovensku

Názov programu: 
Malý členský projekt
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Orol krikľavý (Aquila pomarina)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Stráženie hniezda orliaka morského

Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Orliak morský (Haliaeetus albicilla)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Výskyt sokola myšiara (Falco tinnunculus, Linneus, 1758) v Bratislave a okolí

Názov projektu:
Výskyt sokola myšiara (Falco tinnunculus, Linneus, 1758) v Bratislave a okolí - podpora hniezdnej populácie a definovanie problémov súvisiacimi so synantropizáciou druhu 
Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Sokol myšiar (Falco tinnunculus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Realizácia zimného sčítania vybraných druhov dravcov a sov

Názov programu:
Malý členský projekt
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Ochrana orla kráľovského (Aquila heliaca) na Ponitrí

Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Orol kráľovský (Aquila heliaca)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Výskum hniezdneho rozšírenia Otus scops v oblasti Východoslovenskej nížiny a Zemplínskych vrchov

Názov projektu:
49. Výskum hniezdneho rozšírenia a zvýšenie hniezdnej populácie Otus scops v oblasti Východoslovenskej nížiny a Zemplínskych vrchov 
Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Výrik lesný (Otus scops)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Pracovné stretnutie Estonian Eagle Club - Estónsko, 1.7. - 3. 7. 2008

Názov projektu: 
51. Pracovné stretnutie vo veci Europskej Európskej databazy databázy farebne značenej populácie A. pomarina Estonian Eagle Club - Estónsko, 1.7. - 3. 7. 2008 
Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Téma:
veda a vzdelávanie
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.7.2008
Ukončenie:
3.7.2008

Ochrana sokola sťahovavého (Falco peregrinus) na Ponitrí

Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Monitoring a zlepšenie hniezdnych príležitostí pre vybrané druhy dravcov a sov v okrese Prievidza

Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd