nase sk dravce2

nase sk sovy2

MČP RPS 2008

Záchrana hniezd kaní popolavých a monitoring výskytu európsky významných druhov dravcov

Názov projektu: Záchrana hniezd kaní popolavých a monitoring výskytu, odchyty a krúžkovanie vybraných európsky významných druhov dravcov (Circus pygargus, C. cyaneus) a sov (Asio flammeus) v sezóne 2008 - 2009 v okolí Nových Zámkov
Názov programu:  
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Kaňa popolavá (Circus pygargus) 
  Kaňa sivá (Circus cyaneus) 
  Myšiarka močiarna (Asio flammeus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Výskyt sokola myšiara (Falco tinnunculus, Linneus, 1758) v Bratislave a okolí

Názov projektu:
Výskyt sokola myšiara (Falco tinnunculus, Linneus, 1758) v Bratislave a okolí - podpora hniezdnej populácie a definovanie problémov súvisiacimi so synantropizáciou druhu 
Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Sokol myšiar (Falco tinnunculus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Výskum hniezdneho rozšírenia Otus scops v oblasti Východoslovenskej nížiny a Zemplínskych vrchov

Názov projektu:
49. Výskum hniezdneho rozšírenia a zvýšenie hniezdnej populácie Otus scops v oblasti Východoslovenskej nížiny a Zemplínskych vrchov 
Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Výrik lesný (Otus scops)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Pracovné stretnutie Estonian Eagle Club - Estónsko, 1.7. - 3. 7. 2008

Názov projektu: 
51. Pracovné stretnutie vo veci Europskej Európskej databazy databázy farebne značenej populácie A. pomarina Estonian Eagle Club - Estónsko, 1.7. - 3. 7. 2008 
Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Téma:
veda a vzdelávanie
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.7.2008
Ukončenie:
3.7.2008

Copyright © 2015. All Rights Reserved.