nase sk dravce2

nase sk sovy2

MČP RPS 2017


Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít členov organizácie, zameraných na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode. Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., predovšetkým v rámci programu 3D od ZSE.

V roku 2017 sa o podporu uchádzalo 9 projektov. Výbor RPS odsúhlasil schválenie všetkých projektov, vzhľadom na ich vysokú kvalitu a na to, že celková alokácia nebola prekročená.

Blahoželáme všetkým riešiteľom, prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

 

V obilí

Kaňa popolavá   samička nad hniezdiskom. Foto J. Lengyel

Primárnym cieľom projektu je záchrana ohrozených hniezd kaní popolavých v poľnohospodárskych kultúrach, odhadovaný počet zameraných a zachránených hniezd je 1 - 4. Nemenej dôležitým cieľom projektu je komunikácia s poľnohospodárskymi subjektami a propagácia témy ochrany kaní popolavých, preto výstupom projektu bude i zvýšenie povedomia a realizácii týchto aktivít ako činnosti RPS.

 

 

Čítať ďalej...

Vplyv prostredia na dynamiku populácie sovy obyčajnej (Strix aluco)

mcp2017 02 Strix aluco Roman SlobodnikCieľom projektu je zistiť, aké zásahy a spôsoby hospodárenia dokážu ovplyvniť sovy natoľko, že opustia územie, kde hniezdili. Po opustení lokality môže byť územie obsadené iným párom, alebo môže prísť k výmene len jedného jedinca z páru.

Čítať ďalej...

Mapovanie rozšírenia a praktická ochrana plamienky driemavej (Tyto alba) a kuvika obyčajného (Athene noctua) na juhozápadnom Slovensku

mcp2017 07 kuvik Bedrich LandsfeldKuvik a plamienka sú druhy poľnohospodárskej krajiny, ktorých populácia je na ústupe. Vďaka projektu overíme výskyt druhov na lokalitách, kde boli pre ne v predošlých rokoch inštalované búdky.

Čítať ďalej...

Monitoring haje červenej, haje tmavej, orla kráľovského a orliaka morského v oblasti Záhoria

haja cervena Vojto Szucs Cieľom projektu je monitoring druhov haje červenej, haje tmavej, orla kráľovského a orliaka morského v oblasti Záhoria do úrovne D16 (nález hniezda s mláďatami - v prípade ak je to možné) a monitoring negatívnych faktorov na hniezdnych lokalitách v zmysle dostupných metodík RPS pre mapovanie druhov.

Čítať ďalej...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.