nase sk dravce2

nase sk sovy2

MČP RPS 2010

Distribúcia, denzita a odhad hniezdnych populácii sovy dlhochvostej (Strix uralensis) a kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) na hornom Ponitrí

Názov programu:
Malý členský projekt 2010
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
Sova dlhochvostá (Strix uralensis) a kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2010- 12/2010

Copyright © 2015. All Rights Reserved.