Zabezpečenie doinštalovania a zistenie miery úspešnosti použitých ochranných prostriedkov na 22 kV vedení pri obci Pozdišovce

 Názov projektu:
 Zabezpečenie doinštalovania a zistenie miery úspešnosti použitých ochranných prostriedkov na 22 kV vedení pri obci Pozdišovce
 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Téma:  veda a vzdelávanie
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/03/2009
 Ukončenie:  28/02/2010

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd