Výskum a ochrana hniezdnej populácie Pernis apivorus a Accipiter gentilis v okrese Prievidza

Názov programu:
Malý členský projekt 2010
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
Včelár lesný (Pernis apivorus), Jastrab lesný (Accipiter gentilis)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2010- 12/2010

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd