Syseľ pasienkový v sieti potravného reťazca a úspešnosť reštitúcie druhu na lokalite Kuchyňa

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 4/2011- 9/2011

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd