Filopatria polobúdkovej populácie sokola myšiara (Falco tinnunculus) na Hornej Nitre

05 Sokol mysiar Bedrich LandsfeldČíslo projektu: MČP: 563-2015-09

Hlavný riešiteľ: Roman Slobodník

Suma požadovaná od RPS: 350 €

Termín a miesto realizácie projektu: apríl – október 2015, Horná Nitra

Predpokladané výstupy: Napriek všeobecnému rozšíreniu druhu (dokázané hniezdenie v 86% kvadrátoch Slovenska) a pomerne veľkej populácii (4000 - 6000 hniezdnych párov) o filopatrii sokola myšiara existuje len veľmi málo exaktných údajov. Paradoxne dôvodom je práve jeho pomerne vysoká početnosť, resp. jeho „obyčajnosť", vďaka ktorej sa dostal na okraj ornitologického záujmu. Následkom je absencia poznatkov v oblasti hniezdnej biológie a filopatrie pri porovnaní s oveľa ohrozenejšími druhmi (napr. Falco cherrug, F. peregrinus), ktoré sú monitorované pomocou modernej techniky (fotopasce, kamery), zásluhou ktorých je možná identifikácia konkrétnych adultných jedincov.

Cieľom predkladaného projektu je najprv identifikovať hniezdnu populáciu sokola myšiara v sledovanom území so zameraním na jedince, ktoré boli v predchádzajúcom období označené (najmä farebným krúžkom). Následne budeme určovať, či sa do reprodukcie (sexuálne) resp. hniezdneho procesu (ako helperi) zapájajú mláďatá z predchádzajúcich rokov. Okrem toho budú aj v tejto hniezdnej sezóne zbierané dáta z hniezdnej biológie a fenológie druhu (načasovanie hniezdenia). Projekt kontinuálne nadväzuje na MČP 2010, 2012 a 2014, kedy sa začalo s podporou hniezdenia pre druh (2010) a následne aj so zberom dát (hniezdna biológia) a výskumom hniezdnej populácie, napr. telemetria mláďat a adultnej samice (2012). 


Čo sme už urobili


Priebeh projektu:

Z 26 obsadených búdok (26 inštalovaných) je stav k 24.5. nasledujúci:predácia vajec bola zistená na dvoch hniezdach a hniezda sú doposiaľ prázdne. V 18tich prípadoch evidujeme znášky v rôznom štádiu: od inkubácie (13 prípadov), cez znášanie (2) až po náhradnú znášku (3). Mláďatá sa vyliahli v šiestich prípadoch, z toho na dvoch hniezdach došlo už ku krúžkovaniu desať alebo dvadsať dňových mláďat. Z hľadiska počtu vajec konštatujeme nasledovný stav: 1x8 vajec v znáške, 1x7, 4x6, 5x5, 3x4, 1x3 a 3x 2 vajcia (pravdepodobne neúplné znášky).  

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd