Monitoring hniezdneho výskytu kane popolavej vo vybraných územiach okresov Topoľčany, Hlohovec a Nitra, ako aj monitoring populácie kane močiarnej hniezdiacej v poľných biotopoch.

09 Kana mociarna Stanislav HarvancikČíslo projektu: MČP: 563-2015-04

Hlavný riešiteľ: Branislav Matejovič

Suma požadovaná od RPS: 290 €

Termín a miesto realizácie projektu: apríl – august 2015, vybrané lokality Ponitria v okresoch Topoľčany, Hlohovec a Nitra

Predpokladané výstupy: Problémom hniezdenia kane popolavej na Slovensku je jej hniezdna mikropopulácia viažúca sa na hniezdne biotopy, ktoré sú intenzívne využívané poľnohospodárskym obrábaním a využívaním. Z toho dôvodu je potrebný aktívny manažment v ochrane hniezdneho biotopu v prípade, ak je takéto hniezdisko dohľadané. S touto aktivitou súvisí aj monitoring prípadného hniezdneho výskytu kane močiarnej hniezdiacej v obilí, nakoľko tento fenomén zmeny hniezdneho správania sa u tohto druhu v poslednom období vyskytuje častejšie. V projekte sa uskutoční viacnásobný monitoring vybraných území s osevom najmä jačmeňa, pšenice, lucerny, prípadne repky. V prípade zisteného hniezdenia sa urobí ochranársky manažment lokality.  

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd