Je sokol myšiar verný svojmu rodisku?

IV. foto Roman Slobodnik Hlavný riešiteľ: Roman Slobodník

Príspevok od RPS: 400 eur

Miesto realizácie projektu: Horná Nitra, prioritne oblasť 29 polobúdok inštalovaných na elektrické stĺpy (v spolupráci s HNB - Hornonitrianske Bane Prievidza a.s. a Stredoslovenskou energetikou a.s.), doplnkovo prípadné "bálkonové" hniezda sokola myšiara v Hornonitrianskej kotline (Prievidza, Nováky, Handlová).

 

Aktivity a výstupy:

Výskum hniezdnej populácie bude založený na:

1., zistení filopatrie - sledovanie a prípadná identifikácia adultných jedincov na hniezdisku (hniezde) pomocou prípadného odčítania farebných krúžkov.

2., krúžkovanie mláďat v polobúdkach (hliníkový krúžok na ľavej nohe, farebný plastový na pravej nohe)

3., zber biologických dát z jednotlivých hniezd v zmysle Országhová & Blazníková (1998):

a., primárna produkcia (počet vajec v kompletnej znáške),

b., sekundárna produkcia - počet vyliahnutých mláďat

c., terciárna produktivita - počet vyletených mláďat

Za výstup považujeme poznatky z hniezdnej biológie a fenológie druhu z hniezdnych sezón (2008-2016). Tieto dáta pri medziročnom porovnaní dávajú spolu významný štatistický súbor (viac ako 100 monitorovaných hniezdení), ktoré možno štatisticky zhodnotiť, porovnať a prípadne prezentovať (viď. Iné výstupy). 1 prednáška na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Výsledky budú prezentované posterovou formou na konferencii "Zoológia 2016" a formou článku do časopisu Dravce a sovy.

Foto: Roman Slobodník


Výsledky projektu


Výskum hniezdnej populácie bol založený na:


1. zistení filopatrie - sledovanie a prípadná identifikácia adultných jedincov na hniezdisku (hniezde) pomocou prípadného odčítania farebných krúžkov.
Na hniezdiskách nebol identifikovaný ani jeden jedinec s farebným krúžkom. Veľmi cennými dokladmi o pohyboch (migrácii, resp. usadenia sa) jedincov sú dva prípady odčítania jedincov, ktoré boli krúžkované ako mláďatá na hniezdach v rokoch 2014 a 2016. Jeden jedinec bol odčítaný v Dubnici nad Váhom a ďalší bol kontrolovaný na Morave neďaleko Brna.


2. krúžkovanie mláďat v polobúdkach (hliníkový krúžok na ľavej nohe, farebný plastový na pravej nohe)
Spolu bolo prostredníctvom MČP okrúžkovaných 95 mláďat (1x2, 1x3, 6x4, 11x5 a 2x6 mláďat).


3. zber biologických dát z jednotlivých hniezd v zmysle Országhová & Blazníková (1998):
a) primárna produkcia - počet vajec v kompletnej znáške
V 25 prípadoch (z 29) bola identifikovaná kompletná prvá násada. Spolu bolo znesených 127 vajec, priemerne 5,08 vajca / 1 kompletnú znášku. Náhradnú znášku sme túto hniezdnu sezónu nezaznamenali.


b) sekundárna produkcia - počet vyliahnutých mláďat
Na 25tich hniezdach sa spolu vyliahlo 106 mláďat (priemerne 4,24 mláďata / 1 hniezdo). V dvoch prípadoch sme zaznamenali straty v podobe neoplodnenej znášky a predácie (obe príčiny po jednom prípade).


c) terciárna produktivita - počet vyletených mláďat
Z 21 úspešných hniezd vyletelo spolu 96 mláďat (priemerne 3,84 mláďaťa na všetky hniezda, resp. 4,57 mláďaťa / 1 produktívne hniezdo).

 

V rámci MČP bolo realizovaných 15 terénnych snímkov na sledovanie hniezdnej biológie a filopatrie sokola myšiara. Hniezdna sezóna je hodnotená ako mierne podpriemerná v dôsledku početných strát na hniezdach (úspešne vyhniezdilo 21 z 29 hniezdnych párov).

Dáta z hniezdnej sezóny boli naimportované do databázy AVES prostredníctvom modulu RPS cez Monitoring hniezd a sekciu Hniezda monitoring dravcov a sov (RPS) vo všetkých 29 prípadoch (búdkach).

Do ďalšej hniezdnej sezóny pribudne jedna nová búdka, čím bude hniezda ponuka tvorená 30timi búdkami.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd