Otus scops, Athene noctua, Tyto alba – monitoring, ochrana a výskum hniezdnej populácie v širšom okolí Piešťan a v povodí rieky Váh, tvorba hniezdnych podmienok, výroba búdok

II. foto Bedrich Landsfeld Hlavný riešiteľ: Ján Kočí

Príspevok od RPS: 400 eur

Miesto realizácie projektu: Širšie okolie Piešťan, obce Ostrov, Malé Orvište, Veľké Orvište, Bašovce

Aktivity a výstupy:

  • Výroba a inštalácia 35 búdok, hľadanie nových vhodných hniezdnych teritorii pravidelný každotýždenný monitoring a ochrana.

 

V tomto roku vyrobím hniezdne búdky 20 ks pre výrika (Otus scops) a 10 ks pre kuvika (Athene noctua). Druhy dlhodobo sledujem v okolí obce Ostrov a v roku 2015 som dohľadal ich miesto hniezdenia v železnej konštrukcii. Okrem toho vyrobím aj búdky- 5 ks pre plamienku (Tyto alba). Pre spomínané druhy sú na strediskách družstva – obce Malé Orvište, Veľké Orvište, Bašovce a Ostrov predpoklady, že pokiaľ by mali vhodné podmienky na hniezdenie, predpokladám že by mohli aj vyhniezdiť.

Z projektu bude napísaný článok do časopisu Dravce a sovy.

Foto: Bedřich Landsfeld

 


Výsledky projektu


Cieľom projektu bolo vytvorenie hniezdnych podmienok – výroba a inštalácia búdok, monitoring vybraných druhov sov a zistenie počtu hniezdiacich párov. Bolo vyrobených viac búdok, ako bolo pôvodne naplánované - spolu 51 kusov.

Celkovo bolo na sledovaných lokalitách zistených 7 hniezdiacich párov výrika lesného (Otus scops), čo je doposiaľ najviac zistených párov na Slovensku. U kuvika obyčajného (Athene noctua) boli dohľadané tri hniezdiace páry a u plamienky driemavej (Tyto alba) nebolo hniezdenie zaevidované.

Galéria: výroba a inštalácia búdok (foto: Ján Kočí):

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd