Orliak morský - monitoring hniezdnej populácie na Podunajskej nížine

mcp2017 06 orliak morsky mlada Jozef ChavkoCieľom projektu je zabezpečiť dôsledný monitoring a kontrolu celého procesu hniezdenia všetkých párov nášho najväčšieho hniezdiaceho dravca na Podunajskej nížine.

Hlavný riešiteľ: Zsolt Riflik

Miesto realizácie projektu: Podunajská nížina

Prečo sa projekt realizuje:

Úspešnosť hniezdenia orliaka morského do veľkej miery súvisí s vplyvom využívania krajiny v bezprostrednej blízkosti hniezdiska. Z negatívnych faktorov, ktoré vplývajú na hniezdenie, je to napr. lesohospodárska činnosť, činnosti súvisiace s výkonom práva poľovníctva, rekreačná činnosť v okolí hniezda a pod. Monitoringom hniezdnej populácie, najmä kontrolou hniezdisk, je možné pozitívne ovplyvniť výsledok hniezdenia a taktiež kontrolovať jeho priebeh.

Ciele:

Kontrolou aktívnych hniezd môže dôjsť k identifikácii potenciálnych, ale aj reálnych negatívnych faktorov a následne pozitívne ovplyvniť priebeh hniezdenia (odstránením negatívneho pôsobenia).

Aktivity a výstupy:

Návštevy hniezd (pre každé hniezdo min. 6), ich ochrana, hlásenie rušiacich faktorov zodpovednému zástupcovi RPS. Konkrétna realizácia návštev:

1.– začiatok februára

2.+ 3.– marec

4.– začiatok apríla

5. - máj/jún v čase vyletovania mláďat (pre overenie počtu vyletených mláďat)

Počas doby trvania projektu v spolupráci s J. Chavkom prebehne aj krúžkovanie mláďat, ktorého načasovanie bude súvisieť s predchádzajúcimi kontrolami. Krúžkovanie mláďat bude realizované v optimálnom čase vývoja mláďat (25.-40. deň od vyliahnutia).

Spolu bude kontrolovaných aspoň 7 hniezd, realizovaná bude 1 prednáška pre krúžok v Kolárove.


Výsledky projektu


Prvé kontroly hniezd začali koncom januára, niekedy i počas sneženia či hmly. Orliaky sa skoro vo všetkých hniezdach zdržiavali v ich blízkosti. Koncom februára už bolo zrejmé, že na každom hniezde sedia orliaky.

Kontroly naďalej prebiehali, hniezda sme sledovali z väčšej diaľky tak, aby bol zabezpečený ich kľud.

Mláďatá v hniezde sme okrúžkovali, úspešne vyletelo 10 mláďat.

 

Foto: Zsolt Riflik

 

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd