Profesionálny kalendár RPS na rok 2018

mcp2017 04 mysiak Juraj ZiakCieľom projektu je podpora propagácie organizácie prostredníctvom profesionálneho kalendára, s využitím vysoko kvalitných fotiek a zaujímavých príbehov z terénu.

Hlavný riešiteľ: Juraj Žiak

Miesto realizácie projektu: severné Slovensko

Prečo sa projekt realizuje:

Zlepšenie propagácie organizácie prostredníctvom profesionálneho kalendára s kvalitnými fotografiami. Úroveň súčasnej propagácie môže byť zvýšená.

Ciele:

Propagácia organizácie bude podporená profesionálnym kalendárom, s využitím vysoko kvalitných fotiek.

Aktivity a výstupy:

Očakávaným výstupom projektu je kompletný podklad pre zostavenie kalendára RPS s fotografiami dravcov a sov na rok 2018. Kalendár bude pripravený formou kalendára RPS z roku 2016. Tlač kalendára zabezpečí RPS (predpoklad v náklade 250 ks), projekt bol konzultovaný so Sekretariátom, konzultácie budú pokračovať aj počas realizácie projektu. Kalendár bude distribuovaný na členskej schôdzi v novembri 2017 členom a sympatizantom RPS a okrem toho dôležitým partnerom.

Náplňou predkladaného projektu je:

1. Príprava štruktúry kalendára.

2. Zhotovenie, výber, úprava a zatriedenie fotografií podľa mesiacov, v prípade potreby oslovenie autorov. Spolu bude pripravených viac ako 50 fotografií. Použité budú len fotografie vysokej kvality, vo vysokom rozlíšení, vhodné na tlač aj vo väčšom formáte. Fotografie budú vyberané s ohľadom na daný mesiac (výskyt daného druhu, realizácia aktivity a pod.). Každý mesiac budú použité 4 fotografie - jedna veľká, hlavná a 3 miniatúry. Ku každej fotografii bude uvedený autor.

3. Príprava sprievodných textov k hlavnej, veľkej fotografii pre každý mesiac. Texty budú robené formou príbehu o vzniku fotografie, prípadne zaujímavosťou o druhu.

4. Participácia na príprave textov v úvodnej a záverečnej časti kalendára.

5. Konzultácia a zapracovanie pripomienok Sekretariátu.

6. Dodanie kompletného podkladu pre tlačiareň, komunikácia s tlačiarňou a dohliadnutie na realizáciu tlače kalendára.

Za účelom poskytnutia fotografií využijem vlastné zábery, resp. v prípade potreby budem kontaktovať iných fotografov.

Všetky fotografie použité v kalendári, resp. navrhnuté na použitie, budú odovzdané v plnej kvalite do archívu RPS s označením druhu a autora a budú môcť byť kedykoľvek použité za účelom propagácie aktivít organizácie.

Jednou z možností je zhotovenie nových fotografií, výlučne pre kalendár.

Zostavenie fotografií a príbehov bude využité pre realizáciu jednej prednášky s názvom "Príbehy dravcov". Spolu budú realizované 4 prednášky.

 


 Výsledky projektu


 

Najkrajší kalendár dravcov a sov 2018 bol zhotovený v septembri 2017. Vybrané fotografie nájdete tu:

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd