Barličkami pre vtáky k lepším vzťahom s poľnohospodármi

Myšiak hôrny Harvančík Cieľom je zlepšenie vnímania biologickej ochrany dravcami ako jeden z nástrojov ekologickej ochrany poľnohospodárskych plodín.

Hlavný riešiteľ: Marek Gális

Miesto realizácie projektu: okres Komárno, Nové Zámky, Hlohovec, Trnava, Prievidza

Trvanie projektu: 1.3.2018 - 31.10.2018

Prečo sa projekt realizuje:

Projekt rieši problém slabej podpory preferovania biologickej ochrany dravcami zo strany poľnohospodárskych subjektov, na lokalitách s rozsiahlymi hospodárskymi škodami na porastoch a úrode poľnohospodárskych plodín. V súčasnosti je preferovaná hlavne ochrana plodín formou aplikácie rodenticídov.

Aktivity a výstupy:

Najprv sa budú realizovať úvodné stretnutia so zástupcami vybraných poľnohospodárskych subjektov, kde sa oboznámia so zámerom inštalácie tzv. barličiek pre dravce na vybraných najviac zasiahnutých plochách. Po vzájomnej dohode a výbere lokalít bude z našej strany realizovaná výroba, inštalácia a občasná kontrola osadených barličiek pre dravce (video a fotodokumentácia využívania dravcami). Súčasťou zámeru je aj publikovanie krátkeho príspevku v lokálnych printových médiach a regionálnej televízií o význame biologickej ochrany plodín dravcami. Taktiež bude natočené krátke video o aktivite využívania barličiek na účely ochrany poľnohospodárskych plodín a uverejnené na internete. Na dvoch lokalitách v okrese Trnava a Hlohovec (UKF v Nitre tu realizuje dlhodobý výskum orientovaný na drobné zemné cicavce), bude prebiehať odborný výskum zameraný:

- na prínos barličiek ako biologickej ochrany na vybraných kvadrátoch poľnohospodárskych plodín,

 - taktiež sa bude sledovať početnosť dier pred a po osadení, odchyty do živolovných pascí,

 - bude sa monitorovať preferencia využitia a druhová skladba dravcov na barličkách za pomoci fotopascí.

Výstupom bude aj článok v časopise Dravce a sovy.

 

O význame vtákov v poľnohospodárstve sme písali v tlačovej správe tu.

 


Priebežné výsledky


Po komunikácií s PD Koš, boli dňa 18.7.2018 odstránené barličky (16 ks) z lokality inštalácie z dôvodu kosby lucerky v daný deň. Odložené a zamaskované boli v neďalekom poraste, kde čakali na opätovnú inštaláciu. Po vykosení, bol opätovný počet 16 ks inštalovaný na lokalitu dňa 27.7.2018.

Koncom júna sme inštalovali ďalších 16 barličiek pre dravce a sovy na Hornej Nitre. Inštalovali sme ich na lokalitách v pôsobnosti RD Koš na lucerkové polia. V nasledujúcom období v spolupráci s UKF v Nitre, bude prebiehať monitoring drobných zemných cicavcov, ktorého výsledok bude popisovať stav potravnej ponuky, najmä hraboša poľného na okolitých agrocenózach.

Na prvú várku bolo vyrobených 20 barličiek, ponatierané farbou na drevo. Bodce do zeme som natrel gumoasfaltom a dal som všetkému taký „maskovací náter“.

Barličky boli osadené 6.4.2018 v spolupráci s Filipom Tulisom z UKF v Nitre. Inštalovali sme ich na lokalitách v pôsobnosti PD Zavar – lokalita Dolné Lovčice (10 ks) a PD Bojničky (10 ks) na lucerkové polia. V spolupráci s UKF v Nitre, na lokalitách prebieha výskum drobných zemných cicavcov, bude sa testovať vplyv barličiek pre dravce, na početnosť hraboša. Vytvorili sme na každej lokalite 2 plochy (po 5ks) každá o veľkosti 100x100m. Práca šla od ruky, pomáhal nám ešte Jakub Kamenišťák (doktorand UKF). Barličky sú označené číslami a zamerané do GPS prístroja. Výsledkom bude aj krátky film, od výroby, inštalácie, kontroly na lokalitách a pod. Nižšie prikladám niekoľko fotiek. 

 


Výsledky projektu


Vyrobilo sa a viacnásobne inštalovalo 26 kusov barličiek na troch lokalitách - Dolné Lovčice, Bojničky a Koš. Realizovali sme výskum v spolupráci s KEE FPV UKF v Nitre, v oblasti vplyvu hrabošov a efektivity barličiek ako formy biologickej ochrany. Barličky sú aj po skončení projektu inštalované na lucerkové polia, kde budú plniť svoju funkciu počas zimného obdobia. Zlepšilo sa vnímanie biologickej ochrany zo strany poľnohospodárov, dotknutých subjektov. Do projektu sa podarilo zapojiť 3 poľnohospodárske subjekty.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd