Na pomoc sokolovi myšiarovi - zlepšenie a oprava hniezdnych podmienok na Hornej Nitre

sokol mysiar Gabor FuriCieľom projektu je zlepšenie hniezdnych možností pre sokola myšiara v regióne Hornej Nitry. Opravou alebo výmenou poškodených polobúdok zastabilizujeme ich počet na čísle 30.

 

Hlavný riešiteľ: Roman Slobodník


Spolupracovníci: Dalibor Kaplán, Marek Szabo, Ján Tonhaiser


Miesto realizácie projektu: Hornonitrianska kotlina


Trvanie projektu: 1.február – 30.september 2020

Prečo sa projekt realizuje:

V roku 2009 bola iniciovaná aktivita za účelom zlepšenia hniezdnej situácie pre sokola myšiara v oblasti Hornonitrianskej kotliny. Za týmto účelom bolo v priebehu nasledujúcich rokov inštalovaných 30 búdok a vznikla tak stabilná polobúdková populácia vhodná na monitoring, krúžkovanie mláďat či adopciu prípadných vypadnutých (najmä mestských) mláďat. Za uvedené obdobie nastalo prirodzené poškodenie polobúdok, nakoľko sú vystavené dažďu a iným nepriaznivým meteorologickým podmienkam. Z uvedeného dôvodu došlo aj v roku 2019 v prípade dvoch búdok k neúspešnému hniezdeniu dvoch párov, kedy počas hniezdenia spadla polobúdka, resp. vypadlo dno. V súčasnej situácii je nutné opraviť alebo vymeniť takmer polovicu hniezdnych možností (spolu 14 polobúdok), aby spĺňali podmienky vhodné pre úspešné hniezdenie.

Aktivity a výstupy:
1. Zistenie aktuálneho stavu polobúdok.
2. Oprava alebo výmena poškodených polobúdok.
3. Výstupom bude aj článok v časopise Raptor journal.

Výsledky projektu:

Pre sezónu 2020 bola v prvotnej fáze realizovaná rekognoskácia búdok. 10 búdok bolo vymenených za nové a ďalšie 4 opravené tak, aby v nich mohlo bezpečne prebehnúť hniezdenie. Z 32 búdok bolo 27 obsadených, vo všetkých aj prebehlo hniezdenie, pričom 25 párov hniezdilo úspešne. V búdkach bolo znesených 140 vajec, vyliahlo sa 113 mláďat a vyletelo 111 juvenilov. Okrem toho bolo do búdok adoptovaných 5 mláďat (pôvod v Bratislave resp. Nitre). Priemerne z hniezd vyletelo 4,11 mláďaťa (všetky páry) resp. 4,44 ml. / úsp. páry. Okrem toho bol realizovaných aj monitoring 5 párov v meste Prievidza resp. Handlová. V jednom prípade bol realizovaný transfer mláďat z nebezpečnej rúry v areáli ČOV v Prievidzi do búdky, ktorý rodičovský pár prijal. V prípade mestského hniezdenia bola realizovaná aj reportáž do TV JOJ a Hornonitrianskych novín.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd