Monitoring a ochrana kuvika obyčajného (Athene noctua) v regióne západného Slovenska

BLandsfeld 41296425932 2ff88740fe wCieľom projektu je zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností pre kuvika obyčajného a rozšírenie poznatkov o súčasnom rozšírení druhu v regióne západného Slovenska.

 

Hlavný riešiteľ: Kristián Bacsa


Spolupracovníci: Slobodník Roman, Monika Lukovičová, Zsolt Riflik


Miesto realizácie projektu: západné Slovensko; okresy Dunajská Streda, Nové Zámky, Komárno, Šaľa, Galanta a Piešťany


Trvanie projektu: 1. marec – 30. september 2020


Prečo sa projekt realizuje:
Kuvik obyčajný bol v minulosti bežne rozšíreným druhom kultúrnej krajiny. Početnosť jeho populácie na Slovensku však dlhodobo klesá. Je to spôsobené najmä zmenou využívania poľnohospodárskej krajiny spojenej s nadmerným využívaním insekticídov na ochranu plodín, upustenia od extenzívnej pastvy hospodárskych zvierat a stratou hniezdnych možností. Negatívny dopad na početnosť kuvikov malo značné rozšírenie kuny skalnej, ktorá vyhľadáva ľudské obydlia, farmy a pod. a je významným predátorom synatropných živočíchov. Negatívny trend vývoja populácie kuvika spôsobuje i izolovanosť jednotlivých subpopulácií a v prípadne mladých vtákov i obmedzené možnosti bezpečných úkrytových a hniezdnych možností.


Aktivity a výstupy:
1. Akustický a vizuálny monitoring kuvika obyčajného v projektovom území
2. Kontrola známych a potenciálnych hniezdisk
3. Inštalácia nových hniezdnych búdok (prioritne anglického typu)

Výsledky projektu:

Projekt priniesol rozšírenie poznatkov o distribúcii kuvika na západnom Slovensku. Za najväčší benefit možno pokladať dokázanie hniezdenia kuvika v rodinných domoch. Za posledné roky takéto hniezdenie nebolo na západnom Slovensku vôbec pozorované a v sezóne 2020 bolo hniezdenie na takomto stanovišti preukázané rovno na štyroch lokalitách! Taktiež po šiestich rokoch, v sezóne 2020 zahniezdili kuviky na nami pozorovaných lokalitách prvýkrát v búdke a to necelé 3 mesiace po jej vyvesení. Išlo o kuvikovník anglického typu v obci Okoč (okr. DS), v rovnakom type búdky zahniezdili i obci Majcichov (okr. TT). Nakoľko tento typ búdky sme začali vešať prvýkrát v tejto sezóne, táto skutočnosť nám priniesla cenný poznatok o preferenciách druhu vo vzťahu ku konštrukčným typom búdok. Rovnako prvýkrát sa podarila adopcia mláďat náhradným párom a krúžkovanie mláďat.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd