Monitoring kuvika v okolí Trnavy

anoc mcp2021Cieľom projektu je zvýšiť hniezdnu ponuku pre kuvikov obyčajných v okolí Trnavy.

Hlavný riešiteľ: Filip Reipricht

Miesto realizácie projektu: okolie Trnavy

Trvanie projektu: 1.február – 30. jún 2021

Prečo sa projekt realizuje:

Prostredníctvom monitoringu plánujeme zistiť stav populácie kuvika obyčajného v Trnavskom okrese. Získané poznatky budú slúžiť ako základ pre realizáciu ďalších aktivít. Osadením búdok na vhodných lokalitách chceme vytvoriť bezpečné hniezdne možnosti pre kuvika obyčajného a tým vytvoriť priestor pre rozšírenie populácie na lokality, kde sa aktuálne nenachádza.

Aktivity a výstupy:

  1. Monitoring populácie kuvika obyčajného pomocou zvukového nahrávača a fotopasce na 67 lokalitách.
  2. Osadenie 8 búdok pre kuvika obyčajného.

Výsledky:

V priebehu jari bolo v okolí Trnavy skontrolovaných 67 lokalít, pričom prítomnosť kuvika bola potvrdená, pomocou akustického monitoringu, na 31 lokalitách. Na 9 lokalitách bol zaznamenaný pár v hniezdom období. Na potenciálnych lokalitách boli vyvesené búdky anglického typu.

 

kuvik zmensene 2

kuviky zmensene

kuvik zmensene

budka zmensene

budka3 FReipricht

budka2 FReipricht

budka FReipricht

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd