Kde zimujú myšiarky ušaté?

aotus mcp2021Cieľom projektu je zmapovať zimoviská myšiarok ušatých prostredníctvom zapojenia verejnosti do Súťaže s myšiarkami.

Hlavný riešiteľ: Tomáš Veselovský

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenska

Trvanie projektu: 1.február – 30. apríl 2021

Prečo sa projekt realizuje:

Počet zimujúcich myšiarok na zimoviskách sa každoročne mení v závislosti od rôznych faktorov, najmä od dostupnosti hlavnej zložky potravy – hraboša poľného. Niektoré zimoviská zanikajú, naopak nové pribúdajú. Preto je dôležité každoročne aktualizovať údaje o mieste a počte zimujúcich myšiarok. Do zbierania údajov o zimoviskách bude zapojená aj verejnosť prostredníctvom Súťaže s myšiarkami. Aktuálne informácie o zimujúcich myšiarkách budú verejne dostupné na webe www.dravce.sk/mysiarky.

Aktivity a výstupy:

1. Súťaž s myšiarkami - aktivita pre verejnosť, prostredníctvom ktorej zisťujeme aktuálne zimoviská.
2. Tvorba obsahu na podstránku www.dravce.sk/mysiarky.

Výsledky:

Do  šiesteho ročníka Súťaže s myšiarkami zapojilo 53 súťažiacich, ktorí nám nahlásili 58 zimovísk a 1062 zimujúcich myšiarok!

Spomedzi zapojených súťažiacich sme vyžrebovali troch výhercov, ktorí získali poukážky na nákup do internetového obchodu sashe.sk.

Spolu s údajmi, ktoré nám zaslali dobrovoľníci aj mimo súťaže, evidujeme 69 zimovísk, na ktorých zimovalo celkovo 1125 myšiarok. Zimoviská s najvyšším počtom myšiarok sa nachádzali v Kolárove (52), Trebišove (85) a Branove, kde zimovalo odhadom až 130 sov.

Počas tejto zimy sme sa stretli s viacerými zaujímavými pozorovaniami. Na zimovisku v okrese Pezinok boli zaznamenané až štyri myšiarky močiarne, ktoré zimovali spoločne s myšiarkami ušatými.

Mierna zima a dostupnosť potravy sa zrejme podpísali aj pod ďalšie prekvapenie. 12. januára 2021 boli počas večernej prechádzky zaznamenané zvukové prejavy mláďat myšiarok v bratislavskej Petržalke. V minulosti bolo hniezdenie myšiarok ušatých zaznamenané napríklad v Trnave (Noga 2005) a Jaslovských Bohuniciach (Pokorný 2020).

Všetkým mapovateľom ďakujeme za poskytnuté údaje, ktorými prispeli k poznaniu a ochrane zimovísk myšiarok ušatých.

JMráz Sap aotus 20202021 zmensene

myšiarka ušatá (foto: J.Mráz)

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd