Biologická ochrana poľnohospodárskych plodín

JChavko FtinCieľom projektu je zlepšenie hniezdnych možností pre sokola myšiara a myšiarku ušatú v okrese Nitra a prispieť tým k biologickej ochrane poľnohospodárskych plodín.

Hlavný riešiteľ: Ján Šranko

Miesto realizácie projektu: okres Nitra

Trvanie projektu: 1.2. – 30.9. 2022

Prečo sa projekt realizuje: Sokol myšiar a myšiarka patria medzi dôležitých predátorov hraboša poľného. Po vzájomnej dohode s poľnohospodármi budú v okrese Nitra umiestnené polobúdky s cieľom ponúknuť vhodné hniezdne možnosti pre tieto druhy.

Aktivity a výstupy

1. Výroba minimálne siedmych polobúdok pre sokola myšiara a myšiarku ušatú.

2. Po dohode s poľnohospodármi budú polobúdky vyvesené vo vetrolamoch.

3. Kontrola polobúdok kvôli zisteniu hniezdnej úspešnosti dotknutých druhov.

Výsledky

Počas sezóny bolo v okrese Nitra postupne vyvesených 10 polobúdok pre sokola myšiara a myšiarku ušatú. Polobúdky boli vyrobené z kvalitného a trváceho materiálu, ktorý dlhé roky odolá poveternostným podmienkam. Okrem členov Ochrany dravcov na Slovensku sa na inštalácii búdok podieľali aj členovia Stráže prírody zo ŠOP. 

Búdky pripravené na inštaláciu (foto: J. Šranko)

Polobúdka pre myšiarku ušatú (foto: J.Šranko)

Búdka pre sokola myšiara (foto: J.Šranko)

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd