Monitoring gildy lesných sov v severnej časti Strážovských vrchov

KSotnar GpasserinumCieľom projektu je zlepšenie stavu poznatkov o lesných sovách v severnej časti Strážovských vrchov.

Hlavný riešiteľ: Samuel Pačenovský 

Miesto realizácie projektu: severná časť Strážovských vrchov

Trvanie projektu: 1.2. – 30.9. 2022

Prečo sa projekt realizuje: Projekt nadväzuje na terénny monitoring realizovaný v predchádzajúcich rokoch. Účelom terénneho monitoringu je zlepšenie znalosti rozšírenia a habitatových nárokov lesných druhov sov v pohorí Strážovské vrchy.

Aktivity a výstupy

1. Terénny monitoring v projektovom území za účelom monitorovania sov: kuvička vrabčieho, pôtika kapcavého, sovy dlhochvostej, sovy obyčajnej.

Výsledky

Celkove bola v roku 2022 mapovaná severná časť Strážovských vrchov, predovšetkým v okolí Košeckého Podhradia, Košeckého Rovného a Mojtína; v oblasti Súľova a Domaniže; ako aj štyri rozsiahle horské hrebene tiahnúce sa v smere sever – juh v oblasti ohraničenej na juhu obcou Prečín a Domaniža, na východe hrebeňom Dúpna – Žibrid , obcami Babkov a Lietavská Závadka, na severe Roháčskym sedlom a obcou Jablonové a na západe hrebeňom Malý Manín – Veľký Manín, ktorý zbieha cez obec Podmanín k Považskej Bystrici.
Celý rok 2022 bol charakterizovaný nízkou hlasovou aktivitou sov, čo pripisujeme slabšej potravnej ponuke drobných lesných cicavcov, ktoré sú hlavnou potravnou zložkou väčšiny monitorovaných druhov sov. Tomuto zodpovedá aj pomerne nižší počet zistených zmonitorovaných teritórií cieľových druhov sov v monitorovanej oblasti Strážovských vrchov. V rámci monitoringu gildy lesných sov boli v severnej časti Strážovských vrchov zmonitorované 3 teritóriá kuvička vrabčieho, 2 teritóriá pôtika kapcavého, 12 teritórií sovy obyčajnej, 1 teritórium sovy dlhochvostej a bol zistený aj 1 teritoriálne sa správajúci výr skalný.

Pohľad na Zliechovskú dolinu od Košeckého Podhradia - oblasť Strážovských vrchov monitorovaná v roku 2022 (foto K. Šotnár)

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd