Monitoring zimovísk myšiarok ušatých

RTaricova AotusCieľom projektu je prostredníctvom Súťaže s myšiarkami získať prehľad o zimoviskách myšiarok ušatých (o známych aj nových lokalitách).

Hlavný riešiteľ: Tomáš Veselovský

Miesto realizácie projektu: celé Slovensko

Trvanie projektu: 1. február – 30. apríl 2022

Prečo sa projekt realizuje: Aktuálne čelíme veľkej výzve. Akým spôsobom nadchnúť ďalšiu generáciu detí pre svet dravcov a sov? Predkladaný projekt je zameraný na aktivity realizované v spolupráci s verejnosťou. Prostredníctvom atraktívneho druhu bude priblížený život dravcov a sov všetkým generáciám. Do Súťaže s myšiarkami (mapovanie zimovísk myšiarok) sa môžu zapojiť celé rodiny. Informácie o realizovaných aktivitách budú využité pri tvorbe propagačných statusov na sociálnych sieťach Ochrany dravcov na Slovensku a v tlačových správach.

Aktivity a výstupy

1. Mapovanie zimovísk myšiarok prostredníctvom Súťaže s myšiarkami.

2. Údaje budú zaznamenávané do mapy zimovísk, ktorá bude dostupná na webe Ochrany dravcov na Slovensku.

Výsledky

Údaje o zimoviskách myšiarok sa podarilo zozbierať prostredníctvom ôsmeho ročníka Súťaže s myšiarkami, vlastného mapovania a od ľudí, ktorí nám poskytli údaje mimo súťaže. V sezóne 2021/2022 evidujeme 80 zimovísk a 1062 zimujúcich myšiarok. Zapojenie verejnosti do zbierania údajov o zimoviskách sa ukázalo ako efektívny spôsob získavania údajov z lokalít, ktoré sú málo preskúmané. V Súťaži s myšiarkami sme odmenili troch výhercov poukážkami na nákup do internetového obchodu sashe.sk, čím sme zároveň chceli podporiť šikovných domácich remeselníkov.

V porovnaní so zimnou sezónou 2020/2021 sme zaznamenali nižší priemerný počet myšiarok na zimovisku (13,27), rok predtým dosiahol hodnotu 16,3. Zimoviská s najvyšším zaznamenaným počtom zimujúcich myšiarok sa nachádzali v Kolárove (65) a Branove (50).

Všetkým mapovateľom ďakujeme za poskytnuté údaje, ktorými prispeli k poznaniu a ochrane zimovísk myšiarok ušatých.

PBorovsky Kosice 2021 2022

Myšiarka ušatá na zimovisku v Košiciach (P.Borovský)

 IJetelinova Kyjov CZ 2021 2022

Zimovisko myšiarok ušatých (I.Jtelinová)

ZKremenova HajnaNovaVes

Myšiarky ušaté ukryté v korune stromu v Hajnej novej Vsi (Z.Kremenová)

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd