Aktuality 2016

Featured

Cirkev proti ťažbe ropy na východe

Zdroj: Rádio Lumen Slavo Senk

Na východnom Slovensku sa môže v budúcnosti ťažiť ropa a zemný plyn. Ťažiarska spoločnosť začala v uplynulých dňoch prieskumné vrty, ktoré majú zistiť, či sa bude napríklad v Smilne, v bardejovskom okrese ťažiť na komerčné účely. Časti miestnych obavateľov sa to však nepáči, zorganizovali Petíciu s názvom Nevŕtajte - chceme žiť v zdravej krajine, ktorú podporilo svojimi podpismi už viac ako 12tisíc obyvateľov. Obávajú sa neželaných účinkov ťažby na prírodu a obyvateľstvo.

Featured

Čajka orlia v Hemendexe

Na Slovensku bol nedávno pozorovaný nový vtáčí druh – čajka orlia. Cajka orlia 1

Vidieť ju sa podarilo Petrovi Orságovi. O tomto zaujímavom ornitologickom prírastku pre slovenskú faunu rozprával pre rádio Expres náš kolega, Roman Slobodník. Ďakujeme za rozhovor a za poskytnutie záznamu a prajeme príjemné počúvanie :-)

Záznam si môžete vypočuť tu:

Featured

Hľadáme nových kolegov pre zaujímavý projekt

Ochrana dravcov na Slovensku hľadá  odborníkov pre medzinárodný projekt „Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne“ ( projekt Pannon Eagle, LIFE15NAT/HU/000902).

Prenasledovanie dravých vtákov človekom, vrátane ilegálneho trávenia dravcov je významným faktorom zvyšujúcim ich mortalitu. V prípade orla kráľovského trávenie predstavuje hlavné ohrozenie druhu v Panónskom regióne, ktoré zapríčiňuje až 30% (známych) úmrtí.

Projekt PannonEagle reaguje na tieto hrozby. Jeho hlavným cieľom je zvýšenie populácie orla kráľovského v panónskom regióne prostredníctvom výrazného zníženia mortality spôsobenej v dôsledku prenasledovania človekom. Ďalším cieľovým druhom projektu je sokol rároh. Projekt je financovaný prostredníctvom Finančného nástroja Európskej únie pre životné prostredie (LIFE).

Featured

F O T O S Ú Ť A Ž R P S  2 0 1 6

foto Fotosutaz Juraj Ziak Vážení členovia a sympatizanti,

Ochrana dravcov na Slovensku vyhlasuje Fotosúťaž 2016 ktorá sa bude konať tradične v rámci členskej schôdze. Prosíme, venujte pozornosť pravidlám súťaže.

Budeme veľmi radi, ak svoje snímky prihlásite a prinesiete.

Pravidlá Fotosúťaže RPS 2016:

  • Do súťaže sa môžu so svojimi vlastnými snímkami prihlásiť všetci členovia alebo sympatizanti RPS. V prípade fotografií z fotopascí možno prihlásiť také snímky, ktoré vznikli z fotopascí inštalovaných v teréne súťažiacim – členom alebo sympatizantom RPS.
  • Podmienkou účasti vo súťaži je úhrada príspevku člena/sympatizanta za rok 2016 v stanovenom termíne.
Featured

Členská schôdza RPS 2016 - Pozvánka

foto Pozvanka S radosťou pozývame všetkých členov a sympatizantov RPS na tohoročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 3. decembra 2016 (sobota) vo veľmi príjemnom penzióne Sidorovo.

Čaká vás správa o činnosti sekretariátu, výsledky pracovných skupín, odborné prednášky a večerný program pri pečenom prasiatku a iných dobrotách, tiež nové tričká a kalendáre. Presný program bude zverejnený a rozoslaný prihláseným účastníkom v dostatočnom predstihu pred členskou schôdzou. ☺

Aby sme všetko stihli zariadiť a pripraviť, potrebujeme vedieť, či sa schôdze zúčastníte, kedy prídete a odídete, či a čo budete chcieť jesť. Preto prosím vyplňte Prihlášku (odkaz na konci článku) ☺ Na základe vyplnenej prihlášky vám bude ubytovanie aj strava rezervované len predbežne – objednávku je potrebné potvrdiť a uhradiť počas registrácie v piatok večer alebo v sobotu ráno (do 9:30).

Featured

Sokoly červenonohé už odleteli

R91A8691Roman Slobodník poskytol pre Rádio Regina Bratislava rozhovor, v ktorom nám porozprával o zaujímavom fenoméne - spoločnom nocovaní sokolov červenonohých. Koľko sokolíkov sme na nocoviskách narátali, kam sme sa za nimi vypravili a kde sú sokoly momentálne, si môžete vypočuť v krátkom rozhovore.

Želáme príjemné počúvanie.

Autor fotografie: Jozef Chavko

Viac o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na webovej stráne www.falcoproject.eu. Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Featured

Poďte s nami za dravcami

Pozvánka na exkurzie Orol kráľovský 016

Pozývame Vás na pozorovanie dravcov.

Tentokrát sme pripravili dve exkurzie, jednu na západnom Slovensku a druhú na východnom Slovensku.

Featured

Nezvyčajný nález v potrave sokola rároha

UPR 0059Čistenie búdok po skončení hniezdenia je veľmi dôležité. Búdky sú zbavené nečistôt a zvyškov potravy, takže sokoly či sovy budú mať všetko pripravené na novú sezónu. Zvyšky z búdok sú cenným zdrojom informácií najmä o potravnej preferencii konkrétneho páru. Tieto údaje sú naozaj veľmi zaujímavé a vždy prinesú nové poznatky. Tak tomu bolo aj teraz, keď som sa opäť vybral čistiť búdky sokola rároha.

Featured

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami (Q2 2016)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami (aktualizácia k 30.6.2016).

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd