Našli otrávené haje červené, odborníci vyzývajú ľudí k opatrnosti

Jar je obdobím, kedy sa vtáky pripravujú na príchod potomstva. Je to žiaľ zároveň aj čas, kedy sa najviac jedincov stane obeťou nelegálnych aktivít. Najnovším záznamom v databáze vtáčej kriminality, ktorú spravuje združenie Ochrana dravcov na Slovensku, je nález až troch mŕtvych hají červených. Vzácne dravce sa pravdepodobne otrávili nastraženou návnadou na lokalite v oblasti Záhoria. Prípad, ktorý pomohli odhaliť pracovníci Štátnej ochrany prírody a členovia Ochrany dravcov na Slovensku, už rieši polícia. Odborníci prosia ľudí o zvýšenie opatrnosti počas prechádzok v prírode.haja zmensene

„Pojem vtáčia kriminalita zahŕňa všetky nelegálne aktivity, ktorých obeťami sú chránené druhy vtákov. Najčastejšie ide o úmyselné, ale aj neúmyselné otravy jedovatými látkami, zastrelené jedince, chytanie do pascí, ničenie hniezd, vykrádanie vajec a mláďat,“ uvádza Tomáš Veselovský z tímu Pannon Eagle LIFE.

S prípadmi vtáčej kriminality sa odborníci stretávajú počas celého roku, no jedno obdobie je predsa len rizikovejšie. „Z dlhodobých štatistík, ktoré si vedie organizácia Ochrana dravcov na Slovensku vieme, že najrizikovejším obdobím v roku je jar, hlavne mesiace marec a apríl. Rôzne skupiny ľudí vidia v dravých vtákoch ohrozenie svojich záujmov, a preto im úmyselne ubližujú,“ vysvetľuje Veselovský.

Ochranári v spolupráci s políciou preto častejšie vykonávajú preventívne kontroly v rizikových územiach na celom Slovensku. „Počas terénnych kontrol sa zameriavame na územia, kde v minulosti boli zaznamenané prípady vtáčej kriminality, prípadne, kde máme indície o jej páchaní. V teréne nám pomáhajú špeciálne vycvičené policajné psy určené na vyhľadávanie vysokorizikových chemických látok, ktoré páchatelia používajú pri výrobe otrávených návnad,“ informuje Veselovský.

Počas terénnych kontrol sa už stretli s rôznymi nálezmi. „Vždy ma mrazí, keď nájdeme otrávené dravce. Na prvý pohľad vidieť, že zomierali v strašných bolestiach. Pazúry majú silno zaťaté a častokrát v nich držia hlinu alebo trávu, ktorú zovreli v posledných minútach svojho života. Ležia len tak na poli alebo vo vetrolame, niekedy dokonca priamo pri otrávenej návnade. Páchatelia používajú tak silné jedy, že po ich konzumácii jedinec častokrát nezvládne ani odletieť. Pre mňa medzi najsilnejšie momenty patrilo, keď sme našli otrávené orliaky morské a orly kráľovské. Dravce s rozpätím krídel viac než dva metre, kráľov oblohy, ktoré niekto ľahkomyseľne otrávil,“ opisuje Veselovský.

Otrávené návnady sú nebezpečné pre všetko živé. „Páchatelia si neuvedomujú, že umiestnením otrávenej návnady do krajiny ohrozujú každého, kto by potenciálne mohol prísť s návnadou do kontaktu. Osobitne by si mali dávať pozor psíčkari. Najčastejšie používané jedy sa do tela vstrebávajú viacerými cestami, napríklad aj cez pokožku, ak sa majiteľ bude snažiť pomôcť svojmu psovi, ktorý prehltol otrávenú návnadu,“ hovorí Veselovský.

Významnú úlohu pri odhaľovaní vtáčej kriminality zohráva verejnosť. Ľudia hľadajú v prírode relax a na prechádzkach tak môžu natrafiť na podozrivý nález. „Rozhodne si treba všímať pohodené rôzne časti zvierat, na ktorých sú viditeľné stopy po aplikácii chemických látok. Ďalším varovným signálom je mŕtvy hmyz v okolí uhynutého zvieraťa, uhynuté dravé vtáky so zaťatými pazúrmi, alebo viac uhynutých jedincov na malej ploche. Kvôli vlastnej bezpečnosti je potrebné sa vyvarovať manipulácii s takýmto nálezom. Vhodné je nález dokumentačne nafotiť mobilom a poznačiť si súradnice. Takýto nález rozhodne treba oznámiť príslušným orgánom,“ upresňuje Veselovský.

V prípade nálezu viacerých uhynutých chránených živočíchov alebo nálezu rôznych mäsových návnad je potrebné túto skutočnosť oznámiť polícii na telefónnom čísle 158.

Doplňujúce informácie:

• Podozrivý nález je možné nahlásiť aj anonymne prostredníctvom funkcie „Oznámte prípad“ na webe www. imperialeagle.eu/sk

• Viac o medzinárodnom projekte „Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne“ (LIFE15 NAT/HU/000902), skrátene Pannon Eagle LIFE, sa dozviete na webe: https://imperialeagle.eu/sk

• Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a Ministerstvom životného prostredia SR. Významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

logo pannon

 

 

xara zmensene

Pes na vyhľadávanie otrávených návnad (zdroj: T.Veselovský, PannonEagle LIFE)

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd