Featured

Ďalšie úmyselne otrávené dravce na Záhorí

Počas uplynulého víkendu boli v oblasti Záhoria nájdené ďalšie otrávené dravce. Tentokrát išlo o dve vzácne haje červené a jednu kaňu močiarnu. Spoločenská hodnota chránených druhov bola vyčíslená až na  186 000 eur (!) vzhľadom na skutočnosť, že úhyny boli zistené v chránenom území. Nález uhynutých dravcov sa podarilo odhaliť vďaka informáciám od verejnosti a rýchlej reakcii príslušníkov polície, pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR a Ochrany dravcov na Slovensku. V súčasnosti polícia vedie vyšetrovanie s cieľom odhaliť páchateľa tohto trestného činu.haje na web

Najnovší nález je ďalším v sérii úmyselných otráv dravých vtákov počas tohtoročnej jari. „V žiadnom prípade nešlo o náhodný skutok spôsobený nedbanlivosťou. Páchateľ úmyselne vyložil otrávenú, mäsitú návnadu do voľnej krajiny s cieľom otráviť predátorov. Tentokrát uhynuli dve haje červené a kaňa močiarna. Navyše, skutok sa stal v hniezdnej dobe. Otravu ešte musia potvrdiť laboratórne analýzy, ale na základe vonkajších znakov na uhynutých jedincoch takmer s istotou vieme povedať, že dravce boli otrávené,“ uvádza Boris Maderič z tímu LIFE Eurokite.

„Úmyselné otravy dravých vtákov sú vážnym problémom z viacerých hľadísk. Na jednej strane pri nich nezmyselne hynú naše najvzácnejšie druhy dravcov, ako sú haja červená, orol kráľovský a orliak morský. Zároveň sú otrávené návnady nebezpečné aj pre ľudí a spoločenské zvieratá. Najčastejšie používané jedy sa do organizmu vstrebávajú všetkými cestami, vdýchnutím, požitím, aj cez pokožku a sliznice. Môže sa stať, že s návnadou príde do kontaktu pes počas venčenia v prírode. Nástup otravy je rýchly, prvé výrazné príznaky prichádzajú do pár minút. Jed sa môže preniesť spolu s jeho slinami a výlučkami aj na majiteľa, ktorý sa psa snaží zachrániť,“ dopĺňa Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Dokumentovanie miesta nálezu na Záhorí sa natiahlo do neskorých nočných hodín. Počas nasledujúceho dňa sme v spolupráci s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR a príslušníkmi polície z Odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, s využitím technických prostriedkov, dôkladne skontrolovali široké okolie. Dravce totiž môžu uhynúť aj stovky metrov od otrávenej návnady. V teréne nám pomáhala aj policajná kynologická jednotka z Poriečneho oddelenia, ktorá disponuje služobnými psami z projektu Pannon Eagle LIFE, špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie vysokorizikových chemických látok, ktoré páchatelia používajú pri výrobe otrávených návnad. Našťastie, ďalšie uhynuté jedince a návnady už neboli nájdené,“ upresňuje Maderič.

Aj najnovší prípad dokazuje, že verejnosť zohráva pri ochrane dravcov kľúčovú rolu. „Ľudia by mali spozornieť, ak nájdu uhynutého dravca ležiaceho na bruchu s poloroztiahnutými krídlami, kŕčovito zovretými pazúrmi, kúskami mäsa v zobáku alebo v blízkosti mäsitej návnady. Častým indikátorom otravy býva aj uhynutý hmyz v tesnej blízkosti nájdeného jedinca. Uhynutých jedincov sa nedotýkajte, aby ste neutrpeli ujmu na zdraví. Len ich odfoťte mobilom, poznačte si súradnice miesta nálezu a kontaktujte príslušné úrady,“ informuje Veselovský.

Polícia žiada verejnosť o pomoc. V prípade nálezu viacerých uhynutých chránených živočíchov, otrávených mäsových návnad alebo v prípade, že verejnosť má informácie, ktoré môžu napomôcť k odhaleniu páchateľa, je potrebné túto skutočnosť oznámiť polícii na telefónnom čísle 158.

 

Doplňujúce informácie:

  • Viac informácií o projekte LIFE Eurokite - Cezhraničná ochrana haje červenej v Európe, znížením mortality spôsobenej človekom (LIFE18 NAT/AT/000048) nájdete na stránke: www.life-eurokite.eu

eurokite loga

• Viac o medzinárodnom projekte „Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne“ (LIFE15 NAT/HU/000902), skrátene Pannon Eagle LIFE, sa dozviete na webe: https://imperialeagle.eu/sk

logo pannon

• Projekty boli podporené Európskou úniou v rámci programu LIFE a kofinancované Ministerstvom životného prostredia SR. Významnou mierou prispievajú k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd