Featured

V obilí

Kaňa popolavá   samička nad hniezdiskom. Foto J. Lengyel

Primárnym cieľom projektu je záchrana ohrozených hniezd kaní popolavých v poľnohospodárskych kultúrach, odhadovaný počet zameraných a zachránených hniezd je 1 - 4. Nemenej dôležitým cieľom projektu je komunikácia s poľnohospodárskymi subjektami a propagácia témy ochrany kaní popolavých, preto výstupom projektu bude i zvýšenie povedomia a realizácii týchto aktivít ako činnosti RPS.

 

 

 

Hlavný riešiteľ: Michal Noga

Miesto realizácie projektu: Bratislavský a Trnavský kraj

Trvanie projektu: 1.5.2017 - 15.10.2017

Prečo sa projekt realizuje:

Projekt je zameraný na praktickú ochranu hniezd kaní popolavých, druhu, ktorý na hniezdenie využíva poľnohospodárske plodiny, najmä obilniny. Pri bežnom obhospodarovaní sú tieto hniezda zničené - alebo v čase inkubácie (chemické postreky) alebo v období pred vyvedením mláďat (žatva). Súčasné klimatické zmeny, ale i zdokonalovanie žacích mechanizmov (vyššia rýchlosť, možnosť práce v noci) len zvyšujú pravdepodobnosť zničenia hniezda. V súčasnosti sú známe 4 hniezdne oblasti kaní popolavých, žial pre malé materiálne a finančné možnosti sú kontrolované nepravidelne, resp. čiastočne.

Aktivity projektu:

Projekt sa skladá z viacerých, na seba nadväzujúcich aktivít:
1. Monitoring hniezdnych oblastí (V. - VII.): dohľadanie hniezdisk, mapovanie známych, historických ale i nových oblastí, komunikácia s ornitologickou komunitou.
2. Zameranie a dohľadanie hniezd (VI. - VII.): zameranie hniezd jednotlivých párov, ich dohľadanie a označenie.
3. Ochranný manažment hniezd (VII. - VIII.):klúčová aktivita projektu - zabezpečenie úspešného vyvedenia mláďat dohodou s užívateľom (najčastejšie PD).
4. PR: propagácia aktivity RPS (VII. - IX.): facebook, web, média, osobné poďakovanie a upomienkové predmety pre aktívne zapojených poľnohospodárov, resp. poľnohospodárske družstvá.

 

Foto: Michal Noga


Výsledky projektu


Sledovali sme päť hniezdnych oblastí kaní popolavých o rozlohe 600 km2, z toho v štyroch sme zaznamenali hniezdenie.Vďaka ústretovému prístupu PD Chtelnica nakoniec vyletelo 10 mláďat.

Vydali sme dve tlačové správy - Poklad v obilí a Radosť po 10 rokoch a článok v Dravce a sovy 2017/2.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd