Featured

Záhorie je rajom pre vtáctvo aj v zime

Tlačová správa Bratislava, 5. januára 2017 haja cervena Vojto Szucs
Územie pozdĺž rieky Moravy, ktorá tvorí hranicu našej krajiny s Českou republikou, je mimoriadne vzácnym prírodným klenotom. Keďže bola táto oblasť pre ľudí dlhé roky neprístupná, ostali tu zachované pôvodné porasty lužných lesov, mokrade, lúky. Rozmanitosť prostredia umožňuje život veľkému množstvu rôznych druhov, vrátane vzácnych druhov vtáctva. V roku 2016 tu zahniezdil jeden pár sokola rároha, dva páry orla kráľovského, jeden pár orliaka morského a sedem párov haje červenej. Práve haja červená sa v tejto oblasti vyskytuje v zime vo veľkých počtoch. Prvý januárový víkend je venovaný medzinárodnému sčítaniu tohto druhu na miestach, kde v zime nocujú aj desiatky jedincov.

„Haja červená je nezameniteľný druh dravca. Na prvý pohľad nás upúta výrazným hrdzavo-červeným sfarbením a dlhým, hlboko vykrojeným chvostom. Ide o kriticky ohrozený druh, na celom Slovensku bolo minulý rok známe hniezdenie iba 9 párov. V zimnom období sa u nás zdržujú aj jedince prevažne severských populácií. V minulých rokoch sme narátali aj viac ako 60 hají, ich prítomnosť je dôležitým ukazovateľom stavu prostredia. Sčítanie na Záhorí sme zorganizovali na sobotu 7. januára. Každý účastník bude na svojom mieste už dve hodiny pred zotmením. Víkend je termínom medzinárodného sčítania, do ktorého sa zapája približne 10 krajín. Minulý rok haje počítalo 54 ornitológov na 26 lokalitách v rámci Európy a pozorovaných bolo vyše 200 jedincov. Údaje o tom, kde sa haje zdržiavajú a koľko ich je, využívame pri ochrane významných lokalít, napríklad pred výrubmi a tiež pri hlbšom výskume preferencií a ohrozenia druhu,“ informuje Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

 

Okrem hají sa u nás v zime zvyšujú aj počty nášho najväčšieho hniezdiaceho dravca – orliaka morského, na Záhorí sú tu tiež početné zimoviská husí, či nocoviská kaní sivých. Záhorie je teda dejiskom ojedinelých zimných predstavení, ktorých hlavnými aktérmi sú vtáky. Zaujímavé sú aj ostatné obdobia roka - vtáky využívajú bohatú ponuku hniezdnych i potravných možností.

 

„Práve pre vysokú hodnotu územia pre vtáctvo bola táto oblasť v roku 2010 vyhlásená za Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie. Intenzívne sa venujeme monitoringu výskytu vzácnych druhov, pozornosť venujeme tiež faktorom, ktoré by mohli mať na tieto druhy negatívny vplyv. Aby sme posilnili populácie ohrozených druhov, umiestňujeme v území hniezdne podložky a búdky, najmä pre orla kráľovského a sokola rároha, s obľubou ich však využívajú aj iné druhy, “ hovorí Deutschová.

 

„Pre našu spoločnosť, Západoslovenská distribučná, a.s. je Záhorie jednou z prioritných oblastí pre ekologizáciu elektrických vedení, aby nedochádzalo k úhynom vtáctva. Tieto opatrenia realizujeme viac ako 20 rokov. Na ochranu vtáctva pred nárazmi do drôtov vedení sa v oblasti, v rámci projektu LIFE Energia, budú v blízkej budúcnosti inštalovať špeciálne prvky na úsekoch v celkovom rozsahu 16 kilometrov. Tie zvýšia viditeľnosť drôtov, vtáky ich včas zbadajú a bezpečne ich nadletia. Skupina ZSE podporuje aktivity na ochranu vzácnych druhov vtákov na západnom Slovensku aj v rámci programu 3D od ZSE,“ informuje Michaela Dobošová, hovorkyňa ZSE.


Doplňujúce informácie o projekte LIFE Energia nájdete na www.lifeenergia.sk a www.facebook.com/lifeenergia.sk.
Projekt LIFE Energia podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd