Featured

Sysľom na Muráni bolo tesno, pomôcť prišlo 25 dobrovoľníkov

Tlačová správa Bratislava, 19. septembra 2017 sysle Maros Detko 4

Na lokalite s najväčšou hustotou sysľa pasienkového na Slovensku, v Národnom parku Muránska planina, prebehli počas augusta a septembra dôležité aktivity. Sysľom sa tu darí, preto potrebujú stále viac priestoru. Aby sa počet sysľov mohol naďalej zvyšovať, bolo potrebné rozšíriť plochu pasienkov, ktoré druh obľubuje. Tento krát pomáhali aj firemní dobrovoľníci.


„Syseľ je stredne veľký hlodavec, ktorý žije v kolóniách na suchých lúkach a pasienkoch – z toho je odvodený aj jeho druhový názov. Živí sa prevažne semenami tráv a bylín, nepohrdne ani hmyzom. Pred niekoľkými desiatkami rokov bol súčasťou fauny Muránskej planiny a jej okolia. Tvoril dôležitú zložku potravy veľkých druhov dravcov – orla kráľovského a sokola rároha. Tak, ako na mnohých miestach na Slovensku, aj na Muráni syseľ takmer vyhynul, približne v 70. rokoch 20. storočia. S ním sa postupne z oblasti vytratil aj sokol rároh. Návratu sysľa na Muránsku planinu dlhodobo pomáha Správa tunajšieho Národného parku a Ochrana dravcov na Slovensku. Vďaka neutíchajúcej snahe nadšencov sa s podporou viacerých projektov podarila úžasná vec. Biele vody sú prvým obnoveným sysľoviskom na Muránskej planine, ide dokonca o lokalitu s najvyššou hustotou sysľa pasienkového na Slovensku,“ hovorí Denisa Löbbová z Ochrany dravcov na Slovensku.


Aby sa sysľom na Bielych vodách naďalej darilo, je potrebné v území hospodáriť tak, ako tomu bolo kedysi. Dvadsaťpäť ľudí, pochádzajúcich z rôznych miest Slovenska, pomáhalo vďaka spoločnosti Henkel Slovensko počas troch víkendov v auguste a septembri syslím rodinám, aby mali viac vhodného priestoru. Prišli aj zahraniční hostia – z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Španielska, Poľska a Talianska.


„Je to veľmi sympatické, že sa naša spoločnosť zaujíma o projekty spojené s ochranou prírody. Spoznala som nových ľudí, videla krásne miesta a prispela k dobrej veci,” hodnotí akciu dobrovoľníčka Katarína Skulová, špecialistka Global Master Data Laundry&Home Care Henkel Slovensko.


„S dobrovoľníkmi sme kosili, hrabali a sušili seno. Obnova biotopu sysľa pasienkového prebiehala aj čistením pasienku od náletových drevín. Husté kroviny hlohov a trniek sme preriedili, aby boli priechodné pre pasúci sa dobytok či ovce. Ponechali sme staršie solitérne hlohy, ktoré na jar krásne zakvitnú a budú bohatým zdrojom peľu pre včely, ďalej aj borievky, drienky, čerešne, liesky, duby, bresty a jablone. Vypílené kroviny pomáhali zlikvidovať i somáriky, ktoré sa tu pasú a ohryzom drevín si obrusujú zuby. Čistením sa odkryla remízka so starými dubmi, bukmi a čerešňami, pod ktoré sa bude môcť dobytok skryť do tieňa v horúcich letných dňoch,“ vysvetľuje Ervín Hapl z Ochrany dravcov na Slovensku.


„Zamerali sme sa aj na odstránenie ambrózie palinolistej. Táto nepôvodná rastlina pochádza zo Severnej Ameriky a veľmi rýchlo sa šíri. Predstavuje riziko pre človeka (peľové alergie) i pre pôvodné druhy rastlín, ktoré vytláča. Sysle sa teraz môžu pokojne uložiť na zimný spánok s vedomím, že po prebudení budú mať viac priestoru pre zakladanie nových rodín. Za tohtoročnú pomoc ďakujeme spoločnosti Henkel Slovensko, ktorá prispela finančným darom na nákup materiálu a účasťou svojich zamestnancov na aktivitách,“ uzatvára Hapl.

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Denisa Löbbová, 0902 815 812, Ervín Hapl, 0911 273 711

 

Doplňujúce informácie:
• Lokalita Biele vody v Národnom parku Muránska planina bola obnovená v roku 2000 a v súčasnosti je tu populácia sysľa natoľko stabilizovaná, že slúži ako tzv. zdrojová lokalita – teda časť sysľov môže byť premiestnená na iné sysľoviská s cieľom posilniť ďalšie populácie.


• Syseľ pasienkový je pre svoj krásny vzhľad a spôsob života medzi ľuďmi veľmi obľúbený. Je známy svojím panáčkovaním a tým, že v prípade nebezpečenstva silno zapíska, aby varoval ostatné sysle. Vyskytuje sa v lokalitách, ktoré sú pravidelne kosené alebo spásané. V dávnej minulosti pozostávali jeho kolónie z niekoľko tisíc jedincov a bol pokladaný za škodcu, dnes ho ochrancovia prírody i farmári opätovne vypúšťajú na svoje pasienky.


• Najúspešnejší príklad obnovy lokality je na Muránskej planine na Bielych vodách, kde je najvyššia hustota výskytu sysľa pasienkového na Slovensku. Na siedmich hektároch tu žije až 2 000 jedincov. V roku 2011 tu bolo len dvanásť sysľov, ich počet každoročne rastie.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd