Featured

Vzácne orliaky morské zaujali takmer dve stovky milovníkov prírody

Tlačová správa Bratislava, 13.februára 2017 Exkurzia zdrz 2
Láska môže mať viacero podôb. Až takmer dve stovky milovníkov prírody sa stretlo v sobotu 11. februára na exkurzii, ktorú pripravila Ochrana dravcov na Slovensku, v spolupráci so ZSE. Majestátne orliaky morské – najväčšie dravé vtáky hniezdiace na Slovensku, sa počas zimy zdržiavajú v blízkosti Dunaja vo väčších počtoch. Na Hrušovskej zdrži, kde sa podujatie konalo, zimujú aj mnohé ďalšie druhy vtákov, viazaných na vodu. Tí, ktorých neodradilo chladné počasie, sa dočkali až 7 orliakov. Videli tiež rôzne druhy kačíc a husí, kormorány, volavky. Ide momentálne o miesto s najvyššou koncentráciou vodného vtáctva na Slovensku, súčasť Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy, kde sa realizuje aj projekt LIFE Energia.

 

„Orliak morský dosahuje rozpätie krídel takmer 2,5 m a samica môže vážiť až 8 kg. Pre jeho veľkosť býva nazývaný aj „lietajúce dvere“. V zime sa jeho počty u nás zvyšujú, pretože sa tu objavujú jedince zo severu – z Estónska, Fínska (až z oblasti Laponska - vo vzdialenosti viac ako 2000 km) a Poľska. Mrazivé dni sú pre nich časom, kedy si hľadajú partnerov a vyberajú lokality, v týchto dňoch už prebieha hniezdenie,“ hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Územie Dunajských luhov je miestom, kde historicky hniezdi najvyšší počet párov orliaka na Slovensku - v posledných rokoch je to 5 – 6 párov. Je tu i jeho pravidelné zimovisko. Dunaj málokedy zamrzne a tak poskytuje dostatok potravných zdrojov pre množstvo druhov aj v tomto období. Nesmierne zaujímavé je, že orliak na Slovensku hniezdil len do roku 1964 a potom až od roku 1998! Príčinou, prečo z nášho územia vymizol až na 34 rokov, môže byť prenasledovanie (odstrel, vyberanie hniezd), či chemické znečistenie prostredia v 50-tych až 70-tych rokoch 20. storočia. Orliak sa na Slovensko vrátil, opäť tu hniezdi a my máme možnosť ukázať, že sme sa poučili z minulosti. Je treba upriamiť pozornosť na ochranu vodných plôch, tie sú dôležité aj pre ľudí. Dravce ako orliak morský, sú ukazovateľmi kvality životného prostredia. Rozsiahle necitlivé ťažby, ničenie hniezdnych porastov, vysádzanie nepôvodných druhov drevín, znečisťovanie vodných plôch či prenasledovanie (otravy, odstrely) sú stále aktuálne hrozby,“ hovorí Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

Akciu usporiadala Ochrana dravcov na Slovensku, v spolupráci s Watching.sk, s podporou Západoslovenskej energetiky, a.s., v rámci programu 3D od ZSE a projektu LIFE Energia. „ZSE dlhodobo investuje do zvyšovania bezpečnosti našich elektrických vedení, aby mohli vtáky bez ujmy dosadnúť na stĺp, odkiaľ majú dobrý výhľad. Dunajské luhy sú tiež jedným z území, kde Západoslovenská energetika, a.s. inštaluje v rámci projektu LIFE Energia prvky pre zvýšenie viditeľnosti elektrických vedení na ochranu vtáctva pred nárazmi. Exkurzie pre verejnosť sú dôležité na zlepšenie vzťahu ľudí k vtáctvu a celkovo k prírode. To je základným predpokladom pre zachovanie miest, ktoré vtákom poskytujú dostatok potravy, či podmienky na hniezdenie. Mrzí nás keď vidíme, že vzácne druhy, ktorým sa aj vďaka ochranným prvkom darí, niekto zastrelí či otrávi, alebo im zničí hniezdo. Vzdelávanie vnímame ako cestu k riešeniu,“ uzatvára Deutschová.


Doplňujúce informácie:
Hrušovská zdrž je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy, ktoré bolo vyhlásené aj kvôli ochrane zimujúceho vtáctva. Na tomto mieste môže byť aj viac ako sto tisíc jedincov rôznych druhov, medzi najpočetnejšie patria chochlačky vrkočaté a sivé. Je tu aj vysoký počet hlaholiek severských, či potápačov malých, pre ktoré je práve zdrž jedno z najvýznamnejších zimovísk v Európe. V týchto dňoch je atraktívna aj vysoká koncentrácia tisícok husí. Celkovo sa dá na zdrži pozorovať viac ako 40 druhov vodného vtáctva.

 

Projekt LIFE Energia podporila Európska únia prostredníctvom programu LIFE. Významným prínosom projektu je zlepšenie stavu prioritných druhov vtákov v trinástich projektových chránených vtáčích územiach, ktoré sú súčasťou siete Natura 2000. Projekt realizujú od septembra 2014 do decembra 2019 organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, Východoslovenská distribučná, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a rezortná organizácia MŽP SR Štátna ochrana prírody SR.

 

Program 3D od ZSE podporuje aktivity zamerané na praktickú ochranu voľne žijúcich dravcov a sov na Slovensku. Viac informácií o programe nájdete na www.dravce.sk/3D.

Akcia bola organizovaná v spolupráci so spoločnosťou Watching.sk, informácie o ďalších exkurziách nájdete na www.watching.sk.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd