Featured

Primátor Šiah na otvorení výstavy LIFE Energia

Tlačová správa Bratislava, 26. apríla 2017 Sahy 6
Unikátna výstava projektu LIFE Energia s názvom „Sedím na vedení a je mi dobre“ bude počas nasledujúcich týždňov prístupná pre verejnosť na južnom Slovensku v blízkosti Chráneného vtáčieho územia Poiplie. Expozícia originálnym spôsobom znázorňuje dôsledky používania elektriny na vtáctvo a riešenia týchto aspektov. Do 13. mája sa v Menora Saag Centrum Artis (synagóge) v Šahách môžu ľudia posadiť na elektrické vedenie a urobiť si fotku s letiacim dravcom v pozadí.

 

„Výstava umožňuje ľuďom sadnúť si na skutočné elektrické vedenia a vychutnať si pocit, aký majú bezpečne sediace vtáky. Výstava je súčasťou projektu LIFE Energia, v rámci ktorého sme zmapovali 7 000 kilometrov vedení v 13 projektových Chránených vtáčích územiach. Cieľom bolo zistiť, ktoré úseky sú pre vtáctvo nebezpečné z hľadiska nárazov. Na tie najviac rizikové sa umiestňujú špeciálne prvky tak, aby vtáctvo vedenie včas zaregistrovalo a bezpečne ho nadletelo. Výstava pozostáva z fotosteny s konzolami a vedením, v zadnej časti prezentuje vo forme komiksu stručné informácie o projekte,“ informuje Lucia Deutschová z o Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Poiplie patrí do sústavy chránených území NATURA 2000 a bolo vyhlásené v roku 2008. Jeho účelom je ochrana významných druhov vtákov, ako je napr. kaňa močiarna, bocian biely, strakoš kolesár, rybárik riečny. V rámci projektu LIFE Energia sa do monitoringu vedení v tomto území zapojilo 6 mapovateľov. Spolu ich skontrolovali takmer 400 km. Na najrizikovejšie úseky z pohľadu nárazov vtáctva (v celkovej dĺžke 5 km) sa už v tomto roku budú v spolupráci so spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. vôbec prvýkrát inštalovať odkloňovacie prvky na vedenie 110 kV napätia,“ vysvetľuje Marek Gális, odborný koordinátor projektu LIFE Energia.

 

Regionálne osvetové stredisko Levice v spolupráci s Mestom Šahy je hlavným organizátorom výstavy v Šahách. Podporilo ju v rámci svojej výstavnej činnosti a tiež s cieľom pomôcť amatérskym fotografom. 3D expozícia umožňuje návštevníkom posadiť sa na drôty skutočného elektrického vedenia, odfotografovať sa s ilúziou letiacich vtákov a oblohy vysoko nad zemou a zapojiť sa do fotografickej súťaže o zaujímavé ceny, zdieľaním svojich fotografií na Facebooku a Instagrame s označením #sedimnavedeni.


Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 26. mája 2017 za prítomnosti primátora Šiah Štefana Gregora, ktorý si tiež sadol na elektrické vedenie :-) a za prítomnosti riaditeľky Regionálneho osvetového strediska v Leviciach Alžbety Sádovskej. V Menora Saag Centrum Artis (synagóge) bude výstava do 13. mája. Verejnosť ju môže navštíviť v pracovné dni v čase od 09:00 do 16:00 hod, po telefonickej dohode aj v inom čase. Potom sa presunie do Východoslovenského múzea v Košiciach.

 

Doplňujúce informácie:
• Výstava sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.
• Sieť elektrických vedení má na Slovensku dĺžku 35 tisíc kilometrov. Je to asi vzdialenosť cesty z Bratislavy na južný pól a naspäť.
• Projekt LIFE Energia podporila Európska únia prostredníctvom programu LIFE. Významným prínosom projektu je zlepšenie stavu prioritných druhov vtákov v trinástich projektových chránených vtáčích územiach, ktoré sú súčasťou siete Natura 2000. Projekt realizujú od septembra 2014 do decembra 2019 organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, Východoslovenská distribučná, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a rezortná organizácia MŽP SR Štátna ochrana prírody SR. Všetky informácie o projekte nájdete na www.lifeenergia.sk a www.facebook.com/lifeenergia.sk.

Foto: Helena Longauerová

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd