Featured

Výsledky sčítania dravcov pomôžu pri ich ochrane

Tlačová správa Bratislava, 15.februára 2017 Orol kralovsky12017 mladyorol JChavko
V januári skontrolovali ornitológovia lokality s výskytom ohrozených druhov dravcov. Počty hají červených, orlov kráľovských, orliakov morských a sokolov rárohov sú už známe, získané údaje budú využité pri ich ochrane. Územia, kde sa monitoring realizoval, ako aj lokality s potvrdeným výskytom uvedených druhov, sú znázornené na mape pod odkazom http://bit.ly/2k6i5PS.

 

„Tradične ako prvé prebehlo začiatkom januára sčítanie na Slovensku kriticky ohrozenej haje červenej. Na našom území sa vyskytuje iba 10 – 15 párov, hniezdia na západe a východe krajiny. V zime sa ich počet zvyšuje. Na Záhorí sme počas sčítania pozorovali 25 hají. Ďalšie dve haje tu nocovali – zistilo sa to vďaka vysielačkám, ktoré dostali ako mláďatká v roku 2016 v Rakúsku a v Českej republike,“ povedal Ján Svetlík z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Jedenáste zimné sčítanie dravcov so zameraním na výskyt sokola rároha, orla kráľovského a orliaka morského prebiehalo o týždeň neskôr. 68 mapovateľov kontrolovalo vybrané územia západného, severného a východného Slovenska. Situáciu tento rok skomplikovalo sneženie a kalamita na východe. Sčítanie sokola rároha a orla kráľovského bolo realizované na hniezdiskách a v lovných teritóriách na západnom a východnom Slovensku (na strednom Slovensku nehniezdia). Páry boli prítomné približne na tretine lokalít. Z dôvodu silnej zimy a pretrvávajúcej snehovej pokrývky sa pravdepodobne zdržiavali na lokalitách v Maďarsku, kde je lepšia ponuka potravy aj v tomto období,“ vysvetľuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku, ktorý sčítanie na Slovensku koordinoval.

 

„U sokola rároha (30 pozorovaných jedincov) a orla kráľovského (52 jedincov) sme zaznamenali mierne nižší počet, ako po minulé roky. Iba u orliaka morského bol počas sčítania zistený vyšší počet (78 jedincov), ktorý je spôsobený tým, že u nás napriek tuhej zime nachádza dostatok potravy (uhynuté živočíchy). V minulých rokoch boli zimy teplejšie a orliaky boli rozptýlené na viacerých lokalitách Slovenska. Dôležitý je medzinárodný aspekt sčítania -prebieha v rovnakom termíne, aby nedošlo k duplicite údajov. Dozvieme sa, aká je situácia v celej Európe - trend vývoja zimovania populácií, početnosť a rozmiestnenie, prípadné zmeny. Napríklad ak zaznamenáme neprítomnosť páru na hniezdisku, môže to indikovať nejaký problém, ako zničenie alebo narušenie hniezdneho prostredia, či vyrušovanie, alebo iné negatívne faktory,“ vysvetľuje Chavko.

 

„Všetky monitorované druhy sú na našom území vzácne a vyžadujú si osobitnú pozornosť. Získali sme cenné údaje o tom, ktoré lokality preferujú. To pomôže aj pri lokalizácii hniezd. Ak sa totiž pár zdržiava na lokalite v čase zimného sčítania, môže to znamenať, že tu bude i hniezdiť. Napríklad v Dunajských luhoch nebolo jedno hniezdo orliakov pristavané novým materiálom (tak ako to zvyknú orliaky robiť na začiatku hniezdenia), ani sme ich tu nevideli. Čiže ak sa im nič nestalo, budú hniezdiť inde. Všetky hniezda musíme zavčasu nájsť a pravidelne kontrolovať. Aj preto sa nám minulý rok podarilo zachrániť mláďatko orliaka morského, ktoré prežilo iba vďaka pochopeniu ľudí – počas hniezdenia bolo nutné na určitý čas zastaviť výstavbu nového vedenia prenosovej siete vysokého elektrického napätia v úseku Gabčíkovo – Veľký Ďur,“ uzatvára Chavko.

 

„Lokality, kde sa sčítanie realizovalo, sú súčasťou Chránených vtáčích území, zahrnutých do projektu LIFE Energia. Veríme, že aj nové hniezdne podložky či búdky, akých sme tu pre orly i sokoly rozmiestnili viac ako 100, ich prilákajú na nové miesta. Okrem toho odstraňujeme bariéry v podobe elektrických vedení, do ktorých by mohlo vtáctvo naraziť a to tak, že na ne v spolupráci s partnerskými energetickými spoločnosťami umiestňujeme prvky na zvýšenie viditeľnosti,“ dopĺňa Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.


Doplňujúce informácie:
Oficiálnymi partnermi projektu LIFE Energia sú spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s.. Okrem toho pri realizácii projektu spolupracujú organizácie Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd