Vzácny orol sa nedožil ani jedného roka – niekto ho zrejme otrávil
Featured

Vzácny orol sa nedožil ani jedného roka – niekto ho zrejme otrávil

 

Otrava jedom. To je pravdepodobná príčina úhynu samice orla kráľovského, ktorú objavili v pondelok 23. marca. Bezvládne ležala na poli v okrese Nové Mesto nad Váhom. Našli sa aj návnady. Na našom území ide tento rok už o piaty zistený prípad úhynu chránených dravcov cudzím zavinením. Orlica dostala krúžok ako mláďatko na hniezde v neďalekom Považskom Inovci, v júni 2019. Zdržiavala sa teda neďaleko miesta svojho vyliahnutia. Práve to sa jej stalo osudným - v oblasti evidujú ornitológovia za posledné roky viacero záhadných zmiznutí orlov, či neúspešné hniezdenia.

„O náleze komunikujeme s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR), ktorí priamo na mieste poskytli súčinnosť privolanej polícii a podali trestné oznámenie. Samicu, ktorej bezvládne telo našli pri obci Pobedim, som krúžkoval 21. júna 2019 ako jediné mláďa páru na hniezde v Považskom Inovci. Spoločenská hodnota jedného jedinca orla kráľovského je v zmysle zákona 5990 eur. Skutočný význam dravcov pre spoločnosť je však nevyčísliteľný – sú dôležitou súčasťou ekosystému, robia nám obrovskú službu čistením krajiny od uhynutých či chorých živočíchov a živia sa druhmi považovanými za poľnohospodárskych škodcov. Niektorí ľudia žiaľ považujú dravce doslova za potravných konkurentov a svojich nepriateľov, neprávom ich vinia napríklad z nepriaznivej situácie stavu drobnej poľovnej zveri. Uchyľujú sa k nelegálnym aktivitám, najčastejšie ide o vykladanie otrávených návnad či odstrely,“ informuje Jozef Chavko z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

„Okrem orlice boli na mieste nájdené aj iné uhynuté živočíchy, ktoré mohli byť použité ako návnada, teda zdroj otravy. Toto je predmetom skúmania zo strany polície. Pracovníci ŠOP SR podali podnet pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov, možný je súbeh s trestným činom pytliactva pre nedovolený spôsob lovu. Páchateľom takýchto skutkov hrozí aj niekoľko rokov za mrežami,“ hovorí Chavko.

„Od začiatku roka je to minimálne šiesty prípad usmrtenia vtáctva v dôsledku ľudskej činnosti (v piatich prípadoch išlo o dravce). Vo februári to bol napríklad nález 5 uhynutých myšiakov pri Veľkých Kostoľanoch. Našli sme ich počas obhliadky s políciou, ktorá prípad vyšetruje a preveruje príčinu úhynu. Rovnako vo februári ŠOP SR zabezpečila starostlivosť o samicu orliaka morského, nájdenú v okolí Nových Zámkov, ktorá javila príznaky otravy a napriek snahe o záchranu napokon uhynula,“ hovorí Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

„Orly kráľovské v oblasti, kde sa teraz našla uhynutá samica, nemajú dobré podmienky na hniezdenie a dlhodobo trpia nenávisťou ľudí a prenasledovaním. V posledných 10 rokoch sa opakujú podozrivé zmiznutia jedincov zo známych hniezdnych párov. Napríklad minulý rok ostalo na jednom z hniezd opustené asi týždňové mláďa, ktoré sa stalo obeťou predátorov a samica sa tento rok na lokalite objavila s novým, mladým samcom. V roku 2015 sa stal podobný prípad, keď sme na hniezde orla kráľovského našli dve mláďatká, uhynuté od hladu, keď sa z hniezdiska úplne stratil dospelý pár. Takéto straty a výmeny v pároch negatívne ovplyvňujú úspešnosť hniezdenia, čo má zásadný dopad na celkový stav populácie,“ konštatuje Chavko.

„Preventívne prehliadky v rámci projektu LIFE PannonEagle zabezpečujeme v spolupráci s políciou, vo významných oblastiach orlov kráľovských. Tá využíva i dvoch špeciálne vycvičených psov. Používajú sa tiež najmodernejšie technológie, napríklad drony. Všetky zistené prípady polícia intenzívne vyšetruje,“ uzatvára Chavko.

Poďakovanie:

  • Ďakujeme všetkým, ktorí v prípade poskytli aktívnu súčinnosť, najmä: Dušan Marko (Správa CHKO Malé Karpaty) a Dušan Šácha (Správa CHKO Biele Karpaty).

Doplňujúce údaje:

  • Za posledné dva roky bolo na Slovensku odhalených vyše 40 prípadov nelegálnych aktivít, pri ktorých zahynulo viac ako 150 jedincov chráneného vtáctva. Je to len špička ľadovca, skutočný počet páchaných zločinov na operencoch, o ktorých sa nedozvieme, je totiž omnoho vyšší. Páchatelia protiprávnych aktivít neváhajú usmrtiť či zraniť ani tak u nás vzácne druhy ako sokol rároh, haja červená, orliak morský či orol kráľovský. Najviac spomedzi spomínaných prípadov je z okresov Nové Zámky, Šaľa, Nitra a Trnava, ide teda o západné Slovensko. Práve v tejto časti krajiny je orol kráľovský atakovaný ľudskými aktivitami najviac, čo sa prejavilo aj na dlhej stagnácii populácie. Preto sem smerujeme väčšinu pravidelných kontrol s políciou, niekoľkokrát za mesiac. Až minulý rok sme sa mohli prvýkrát po 15 rokoch tešiť z náznaku rastu populácie, pribudli i nové páry.
  • Preventívne kontroly v rámci projektu Life PannonEagle sú realizované v hniezdnych a lovných teritóriách orla kráľovského. Doposiaľ boli na Slovensku v rámci projektu Life PannonEagle vycvičené dva policajné psy, jedna fenka menom Rita Ora a pes Nero. Ide vôbec o prvé služobné psy Policajného zboru svojho druhu v SR. Viac informácií o spolupráci ornitológov a polície v nedávnej spoločnej tlačovej správe, TU.
  • Hniezdenie orla kráľovského je evidované len v západnej a východnej časti krajiny. V súčasnosti na Slovensku evidujeme hniezdenie približne 75 – 85 párov, z toho asi dve tretiny párov hniezdia východe.
  • Kŕčovito zaťaté pazúry, poloroztiahnuté krídla, krvácanie z telesných otvorov, mäso v zobáku – to sú len niektoré z typických príznakov nelegálnej otravy dravcov. Verejnosť môže podozrivý nález uhynutého dravca alebo otrávenej návnady nahlásiť priamo polícii na telefónnom čísle 158, alebo anonymne Ochrane dravcov na Slovensku prostredníctvom formuláru „Oznámte prípad“ na webe https://www.imperialeagle.eu/sk.

Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne sa dozviete na webovej stránke www.imperialeagle.eu/sk . Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a Ministerstvom životného prostredia SR. Významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd