Neskoré hniezdenie plamienky driemavej  - mláďatá vyletia až v polovici novembra
Featured

Neskoré hniezdenie plamienky driemavej - mláďatá vyletia až v polovici novembra

Plamienka driemavá je v súčasnosti najvzácnejšou a najviac ohrozenou sovou, aká u nás hniezdi. Ornitológovia prišli na kontrolu posledného tohoročného, ešte hniezdiaceho páru s malými očakávaniami. Daždivé obdobie v predošlých dňoch bolo totiž veľkým rizikom, ktoré mohlo spôsobiť vytopenie polí s kľúčovou korisťou - hrabošom poľným a mať za následok nedostatok potravy pre sovy. Na družstve v okrese Dunajská Streda však odborníkov čakalo príjemné prekvapenie. V búdke zistili 6 mláďat, ktoré hniezdo opustia až v polovici novembra. Ide tak o jedno z najneskorších zdokumentovaných hniezdení druhu v celoslovenskom meradle.

„Od roku 2014 realizujeme systematický monitoring populácie plamienky driemavej, s dôrazom na oblasť Podunajskej nížiny. Prvé hniezdenie sme zaznamenali až v roku 2017, v budove poľnohospodárskeho družstva pri Štúrove. Minulý rok bol výnimočný, zahniezdilo už 6 párov a spolu odchovali 53 mláďat. Tento rok 5 párov vyviedlo dokonca 55 mláďat, ide teda o nový rekord, čo sa týka počtu úspešne vyletených mláďat za posledné roky. Štyri páry dohľadali členovia Ochrany dravcov na Slovensku a Štátnej ochrany prírody SR na juhozápade krajiny, jedno hniezdenie bolo zistené v okrese Partizánske,“ hovorí Kristián Bacsa z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

„Vo všetkých týchto územiach sme v predošlých viac ako 10-tich rokoch v spolupráci s miestnymi farmármi a vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s. rozmiestnili vyše 60 búdok. Štyri páry tieto hniezdne možnosti využilo, jeden pár zahniezdil mimo búdky v starej vodárenskej veži,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

„Populácia hraboša poľného, ktorý tvorí hlavnú zložku potravy mnohých druhov dravcov a sov, vrátane plamienky, dosahovala tento i minulý rok na mnohých lokalitách extrémne hodnoty. To umožnilo hniezdiť a mať viac potomstva aj vyššiemu počtu párov plamienok. Všetky známe páry s výnimkou jedného hniezdili dvakrát. Búdky už opustila väčšina mláďat, mimoriadne neskoro hniezdia plamienky na farme v okrese Dunajská Streda – mláďatá vyletia až v polovici novembra. Všetkých tohoročných 55 mláďat sme označili ornitologickými krúžkami,“ informuje Slobodník.

 

Doplňujúce informácie:

  • Plamienka driemavá v minulosti obývala takmer každú kostolnú vežu a poľnohospodársky dvor. V roku 2000 sa hniezdna populácia plamienky driemavej na Slovensku odhadovala až na 400 - 600 párov. Dnes je hniezdenie natoľko ojedinelé, že sa tešíme z každého páru. Za posledných 30 rokov jej populácia na území Slovenska zaznamenala dramatický pokles, druh sa ocitol na pokraji vyhynutia.
  • V potrave plamienky prevládajú hlavne malé hlodavce ako hraboš poľný, myš domáca, nepohrdne ani potkanom. Táto sova tak poľnohospodárom prináša veľký úžitok.
  • „Búdky predstavujú pre plamienky bezpečné hniezdne prostredie, mláďatá sú chránené pred predátormi a vyrušovaním. Hoci ich nazývame búdkami, v skutočnosti majú rozmery ako búda pre stredne veľkého psa (1 x 0,5 x 0,5 m). Plamienky majú rady priestor. V rokoch, keď je na poliach dostatok hrabošov, dokážu hniezdiť dvakrát, výnimočne aj trikrát počas sezóny. V takomto „hrabošom roku“ môžu naraz vychovávať až 10 mláďat. Samec dokonca vybuduje akúsi potravinovú špajzu, teda miesto, kde do zásoby nanosí ulovené hlodavce. Keď prídu náhle dlhotrvajúce dažde, alebo mláďatá majú vyšší apetít, rodičia ich kŕmia práve z týchto zásob,“ vysvetľuje Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.
  • Zlepšovanie hniezdnych možností a tak podporu populácií vzácnych dravcov a sov dlhodobo podporuje Západoslovenská energetika, a.s. v rámci programu 3D od ZSE – Dávame Domov Dravcom.
  • Pre úspešnú ochranu druhov poľnohospodárskej krajiny, akými je plamienka driemavá a kuvik obyčajný, je kľúčová spolupráca miestnych farmárov. Preto patrí vďaka všetkým, ktorí vo svojich priestoroch umožňujú inštaláciu búdok a následný monitoring.
  • Populácia plamienok na juhozápade Slovenska bola posilnená aj jedincami odchovanými v zajatí v štyroch rozličných zariadeniach v rámci Slovenska a Českej republiky. Od augusta 2017 do augusta 2019 bolo v povalových priestoroch farmy neďaleko Dunajskej Stredy a SEV Dropie vypustených spolu 50 jedincov rôznych vekových kategórií.
  • Na lokalite s oneskoreným hniezdením sme minulý rok odchytili samicu, ktorá mala ornitologický krúžok. Zistili sme, že pochádza z reštituovaných jedincov. V prvom hniezdení úspešne vyviedla 11 a v druhom 9 mláďat.. Tento rok si však samec našiel novú partnerku, čo tiež mohlo prispieť k neskoršiemu hniezdeniu, ktorého sme svedkami. Veríme, že mláďatá zvládnu osamostatnenie aj v novembri, vzhľadom na počasie a ťažšiu dostupnosť potravy.
  • V minulosti hniezdili plamienky aj v iných častiach Slovenska, kde v súčasnosti ich výskyt potvrdený nie je. Spôsob, akým sa pomerne často o prítomnosti plamienok dozvieme, je smutný – sú častými obeťami automobilovej premávky. Takýmto spôsobom boli o život pripravené napríklad i dve mláďatá z minulého roka, nájdené neďaleko miesta vyliahnutia.
  • Viac v tlačovej správe z novembra 2019 o rekordnom hniezdnom roku, z júna 2019 o návrate rozprávkovej sovy, resp. o hniezdení v roku 2017.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd