Kriticky vysoká návštevnosť vo vzácnej lokalite  je hrozbou pre vtáctvo aj bezpečnosť ľudí
Featured

Kriticky vysoká návštevnosť vo vzácnej lokalite je hrozbou pre vtáctvo aj bezpečnosť ľudí

Spoločná tlačová správa Ochrany dravcov na Slovensku a Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko

Na Slovensku je len jediné miesto, kde pravidelne hniezdi drop veľký a sokol kobcovitý. Ide o u nás kriticky ohrozené druhy. Uvedenou lokalitou je Chránené vtáčie územie Sysľovské polia. Vstup a vjazd do územia je prísne limitovaný vyhláškou. Napriek označeniu a zákazovým značkám tam však denne nelegálne prúdia stovky cyklistov, korčuliarov, chodcov, bez akejkoľvek kontroly. Príroda zažíva počas týchto dní nápor, na aký nie je pripravená. Ak nebudeme okamžite konať, Slovensko môže navždy stratiť hneď dva spomedzi svojich najvzácnejších vtáčích druhov. Nehovoriac o riziku, ktoré môže priniesť nedostatočne kontrolovaný úsek hranice s Rakúskom.

„Sokol kobcovitý (červenonohý) už raz u nás takmer vyhynul – ešte v roku 2012 sme neevidovali ani jeden úspešne hniezdiaci pár. Vďaka obrovskému úsiliu, húževnatej práci a množstvu energie sa nám, s významnou finančnou podporou Európskej únie, podarilo tento stav zvrátiť. Sokoly sa vrátili na túto historickú lokalitu, minulý rok hniezdili už v počte 24 párov. V týchto dňoch prilietajú zo Afriky,“ informuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

„Drop veľký je kriticky ohrozeným druhom, na Slovensku hniezdi len sporadicky, a to výlučne v CHVÚ Sysľovské polia. Trvalo dlhý čas a dalo nám veľkú námahu dosiahnuť zmenu hospodárenia aspoň na niekoľkých pozemkoch tak, aby mali drop i sokol kobcovitý lepšie potravné podmienky. Verili sme, že dropy tu nájdu úkryt a dokážu vyviesť mláďatá,“ uvádza Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife).

„V piatok podvečer som len v priebehu pol hodiny napočítal niekoľko desiatok cyklistov, chodcov, korčuliarov, ktorí boli v území nelegálne. Počas dňa to musela byť katastrofa. Ignorancia ľudí, ktorí nevšímavo prechádzajú okolo zákazových značiek, je zarážajúca. Existujú pritom alternatívy v územiach bez obmedzení vstupu. Som veľmi sklamaný, že taká jedinečná lokalita, akou sú Sysľovské polia, nemá dostatočnú prioritu a pozornosť zo strany kompetentných orgánov. Mali by byť zabezpečené hliadky dobrovoľnou a profesionálnou strážou prírody,“ hovorí Chavko.

„Naši dobrovoľníci realizovali monitoring návštevnosti medzi 15:00 a 18:00. Len v rozpätí uvedených troch hodín napočítali počas piatich dní každý deň priemerne 60 nelegálnych vstupov/vjazdov bicyklom, pričom napríklad 12. apríla sme zaznamenali nelegálny vstup do územia každú minútu! To znamená, že lokalita je pod nesmiernym tlakom dlhodobo. Sme radi, že ľudia chodia von, prosíme však, aby rešpektovali pravidlá ochrany prírody. Vyrušovanie v aktuálnom, najkritickejšom období pre vtáctvo – v čase hniezdenia, má spravidla závažné následky, od opustenia znášky alebo mláďat (a ich následný úhyn), až po úplné opustenie lokality daným druhom,“ upozorňuje Ridzoň.

„Navyše, nedostatočne strážené ostali niektoré úseky zelenej hranice s Rakúskom, preto sa časť cyklistov presunula do chráneného územia, čo ešte zvýšilo tlak a sťažilo prípadnú kontrolu prekročenia hranice. V súčasnej situácií to považujeme za veľmi závažný fakt, ktorý si vyžaduje okamžité a striktné opatrenia v podobe zvýšenia počtu hliadok a zastavenia prílevu návštevníkov a to za účelom zladenia epidemiologických opatrení a potreby ochrany vzácneho územia,“ uzatvára Ridzoň.

Doplňujúce údaje:

  • Vstup a vjazd do územia je prísne limitovaný vyhláškou MŽP SR č 234/2006.
  • Zvýšená návštevnosť súvisí s aktuálnymi opatreniami v súvislosti s koronavírusom a zatvorenými prevádzkami, čo je dôvod, prečo sa do prírody vyberá oveľa viac ľudí, ako za „normálnych“ okolností. O tejto skutočnosti sme už informovali v tlačovej správe Príroda zažíva nápor, odborníci prosia o pomoc.
  • Stav ešte zhoršilo zavretie hraníc, kedy došlo k prísnej kontrole úseku medzi hraničným prechodom v Jarovciach a hraničným prechodom v Bergu, kde na hraničnú cestu vôbec nie sú vpúšťaní cyklisti. Naopak na úsek poľnej cesty od hraničného prechodu Jarovce na juh sú cyklisti vpúšťaní napriek tomu, že cesta na viacerých miestach ide priamo pri hranici a zákaz ich vstupu tu platí aj z dôvodu ochrany prírody.
  • Súčasná zúfalá situácia je výzvou na bezodkladné vyriešenie pre orgány a organizácie ochrany prírody, ktoré sú zo zákona zodpovedné za zabezpečenie ochrany chránených živočíchov, predovšetkým MŽP SR a ŠOP SR. Na situáciu sme posledné dni opakovane upozorňovali aj políciu.
  • Obe organizácie považujú súčasnú situáciu za kritickú. Bude rozhodujúce, či pre nedostatok kontroly zničíme posledný výskyt dvoch nádherných vtáčích druhov, aj keď športové činnosti je možné vykonávať napríklad na opačnej strane - pri Dunaji od Petržalky až po Gabčíkovo, kde existuje kvalitná cyklotrasa, resp. na iných poľných cestách medzi diaľnicou a intravilánom.
  • Podobná situácia ako u nás je aj v iných krajinách Európy, kde došlo k nárastu počtu návštevníkov v prírode. Aj krajiny, ktoré majú vyšší počet prípadov koronavírusu ako my, napríklad Česká republika, nerezignovali na ochranu prírody a obmedzenia vstupu príslušné zložky kontrolujú (viac informácií v tomto článku).

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd