Príroda zažíva nápor, odborníci prosia o pomoc
Featured

Príroda zažíva nápor, odborníci prosia o pomoc

 

Zavreli nám reštaurácie, kaviarne, bistrá, nákupné centrá, zakázali verejné podujatia a stretávanie v skupinách. Útechu nachádzame mnohí v prírode, tráviť čas na čerstvom vzduchu sa v tomto období rozhodlo omnoho viac ľudí, ako za "bežných" okolností. Prístupové cesty k populárnym miestam sú lemované autami a človeka stretnete prakticky všade. Žiaľ, správanie je často bezohľadné; vstup do prísne chránených častí vzácnych území, pošliapanie ohrozených rastlín, vyrušovanie živočíchov, ktorí teraz prežívajú jedno z najkritickejších období. Príroda zažíva obrovský nápor a ak sa nezačneme správať ohľaduplne, dôsledky môžu byť veľmi smutné.


„Museli sme upozorniť viacero ľudí, ktorí porušili zákaz. Išlo o zakladanie ohniska priamo pod hniezdom sokola sťahovavého, zotrvávanie ľudí pod hniezdom orla kráľovského. Rovnako sme riešili vyrušovanie orliaka morského – majú teraz maličké mláďatká a sú extrémne citlivé. Veľa druhov už sedí na znáške (myšiaky, jastraby), alebo vychováva mláďatká. Niektoré druhy sú žiaľ obľúbené aj neskúsenými fotografmi a ešte len priletia (napr. včeláriky). S mláďatkami alebo pred ich privedením na svet je mnoho cicavcov (zajace, muflóny, jelene), mláky a iné vodné plochy sú plné vajíčok žiab. Živočíchy sú v najcitlivejšom období, potrebujú kľud. Viaceré žijú skryto a vôbec si ich nemusíme všimnúť. Neustále vyrušovanie a stres je pre nich neúnosné,“ hovorí Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

„Nie je ľudských silách všetko ustrážiť, bojíme sa že dôsledky budú veľmi smutné. V minulom roku boli minimálne dve hniezda sokola sťahovavého opustené v dôsledku vyrušovania ľuďmi, ktorí ignorovali usmernenia. Napríklad pomerne malé Chránené vtáčie územie Sysľovské polia, kde vstup prísne limituje platná vyhláška, je pod tlakom verejnosti už dlhodobo a v týchto dňoch je to katastrofa. Ľudia jazdia na bicykloch, alebo venčia psov a vôbec si nevšímajú značky. Tok a párenie u nás kriticky ohrozených dropov prebieha na určitých miestach. Ak ich ľudia viackrát vyplašia, k zahniezdeniu vôbec nemusí prísť. Mne osobne je z tejto situácie veľmi smutno a cítim veľkú bezradnosť pri takom masívnom porušovaní zákona a ignorancii voči prírode,“ konštatuje Chavko.

„V podstate od začiatku platnosti obmedzení v súvislosti s vírusom sme svedkami pohybu ľudí mimo vyznačených chodníkov, dokonca na miestach s výrazným označením zákazu. Takýto enormný nárast prípadov porušovania zákona o ochrane prírody je veľmi smutnou vizitkou nás, ľudí. Polícia, či dobrovoľná a profesionálna stráž prírody rieši množstvo priestupkov. Zodpovednosť má každý z nás. Prosíme ľudí, ktorí si všimnú jednoznačné porušovanie zákona, teda napríklad pohyb mimo vyznačených chodníkov, vjazd do zákazu a podobne, aby na to upozornili a pomohli nám tak chrániť prírodu pred obrovským náporom, ktorému v týchto dňoch zažíva,“ apeluje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

„Veľmi pekne prosíme všetkých ľudí, aby sa správali k prírode ohľaduplne a uvedomili si, že sú tam len na návšteve. Usmernenia súvisiace s ochranou prírody majú svoj hlboký zmysel – ich cieľom je zachovať naozaj vzácne a jedinečné oblasti pre nás a ďalšie generácie. To, že prežívame nezvyčajné časy, nás neoprávňuje, aby sme sa k prírode správali nezodpovedne a sebecky. Práve naopak, teraz, viac ako inokedy, by sme si mali vážiť všetko, čo nám príroda odovzdáva, byť vďační za každú chvíľu, ktorú môžeme vonku tráviť a správať sa ohľaduplne voči všetkému živému, teda riadiť sa heslom Ži a nechaj žiť,“ uzatvára Deutschová.

Doplňujúce údaje:

  • Čo presne znamená zodpovedné správanie v prírode? Napríklad to, že budeme rešpektovať usmernenie pohybu po vyznačených trasách turistických a cyklistických chodníkov, obzvlášť v zákonom chránených územiach. Rovnako je potrebné rešpektovať ďalšie požiadavky v záujme ochrany prírody (napr. zákaz kladenia ohňa). Tieto nariadenia slúžia na ochranu rastlín a živočíchov tak, aby sme sa z ich prítomnosti mohli tešiť aj naďalej, aby sme ich neničili a nevyrušovali.
  • Pohybom mimo vyznačených chodníkov môžeme (hoci nechtiac) napríklad pošliapať vzácnu rastlinu, ktorá možno inde nerastie. Vyrušením hniezdiaceho vtáctva môžete okrem stresu spôsobiť zanechanie znášky a následné zmarenie celého hniezdenia. Bicyklovaním mimo vyznačených trás môžeme usmrtiť obojživelníky, plazy, poškodiť vzácny biotop.
  • Príkladom je intenzívne navštevovaná lokalita nad bratislavskou mestskou časťou Devínska Nová Ves. Ľudia, ktorí tu možno neboli nikdy predtým, v nadšení z pieskovcových útvarov sa po nich šplhajú a doslova riskujú nie len svoje zdravie, ale tiež ohrozujú hniezdenie sokola myšiara, kavky tmavej a ďalších druhov, ktoré tu majú svoje hniezdne územie. Podobne sú na tom Sysľovské polia na opačnom konci Bratislavy, ktoré sú napriek zákazovým značkám atakované cyklistami aj chodcami. Polícia so Štátnou ochranou prírody majú potom plné ruky práce s upozorňovaním, resp. udeľovaním sankcií. Len preto, že niektorí z nás sú sebeckí, nezodpovední a neohľaduplní.
  • Ľudia zabrali naozaj veľký priestor pre svoje potreby a komfort. Teraz unikáme do prírody, ktorá však poskytuje útočisko nie len nám. Tak ako my, aj zvieratá majú právo na svoj kľud, súkromie, skrýše, nerušené chvíle, rastliny na pokojný vývoj.
  • Citlivý je napríklad stehlík konôpka, ktorý opúšťa aj mláďatá už pri menšom vyrušení. Špecifikom sú čajky, ktoré teraz tiež znášajú vajcia v okolí vodných plôch a sú mimoriadne citlivé na vyrušenie, dokonca môže dôjsť k zániku celej kolónie.
  • Ak chceme mať prírodu bližšie, môžeme ju pritiahnuť bližšie k nám, napríklad tým, že budeme pokračovať v prikrmovaní vtáctva. Druhové spektrum je teraz naozaj veľmi bohaté a okrem pomoci si zaujímavými pozorovaniami spestríme svoje dni. Zásady správneho prikrmovania vtáctva sú uvedené v tomto článku na našom webe.
  • V teplých dňoch, aké už zažívame, je možné dať operencom k dispozícii aj napájadlo. Základné zásady sú uvedené v článku na našej web stránke.
  • Okrem vyrušovania je veľkým problémom, vyplývajúcim z mimoriadnej návštevnosti, tiež nárast odpadkov v prírode. Je preto na mieste sa správať zodpovedne aj v tomto smere a dať si pozor, aby sme svoj odpad odhodili na vyhradené miesto – do smetných košov, alebo kontajnerov na zber triedeného odpadu.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd