Featured

Ornitológovia v Európe pokračujú v zisťovaní počtu dravcov

Tlačová správa 14.januára 2016, Bratislava Orliakmorsky JozefChavko
Najbližší víkend budú ornitológovia pokračovať v zisťovaní počtu dravcov, zamerajú sa na orla kráľovského, orliaka morského a sokola rároha. Medzinárodné sčítanie bude prebiehať 16. a 17. januára. Na Slovensku koordinujú monitoring odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), do ktorého sa v rámci Európy zapojí niekoľko tisíc ornitológov. Všetky tri druhy patria na Slovensku medzi ohrozené a pre ich cielenú ochranu je potrebné poznať ich aktuálny počet a miesta, ktoré v zime preferujú. Získané údaje sa budú využívať napr. pri plánovaní výrubu lesných porastov, kľúčové územia pre vzácne druhy by mali ostať zachované.


„V týchto týždňoch je mnoho našich ľudí v teréne, nakoľko prebieha zimné sčítavanie dravcov. Minulý týždeň prebehol monitoring hají červených, tento víkend budeme pokračovať zisťovaním počtu ďalších troch druhov dravcov. Orol kráľovský a sokol rároh budú monitorovaní vo svojich lovných oblastiach, kde sa v zime zdržujú najčastejšie. Prejdeme aj oblasti, v ktorých hniezdia. Orliaka morského budeme pozorovať pozdĺž vybraných úsekov toku rieky Morava. Aj tento dravec je na našom území vzácnym hniezdičom a podobne ako haja červená, zvýšené počty dosahuje práve na zimných nocoviskách pozdĺž vodných tokov, kde nachádza dostatok potravy. Sčítanie dravcov v zimnom období má veľký význam pre ich ochranu, pretože sa podarí identifikovať nové, alebo overiť známe lokality, ktoré si vyberajú pre svoj odpočinok. Dozvieme sa tiež to, koľko ich u nás v zime žije. Pri sčítaní úzko spolupracujeme najmä s kolegami z Maďarska, Rakúska a Českej republiky. Spoločné výsledky poskytujú dobrý obraz o jednotlivých populáciách a správaní sa druhov. Zosúladenie termínu sčítania je dôležité obzvlášť v prihraničných oblastiach, pretože vtáky nepoznajú hranice a môžu nás poriadne zmiasť pri lokalizácii nocovísk. Podstatné sú pre nás vodné plochy a toky, hlavne Morava, Dunaj a okolie, kde je výskyt vtáctva hojný, sústredíme sa tiež na oblasti nížin, kde v zime orly nachádzajú dostatok potravy", hovorí Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.


„Žiaľ, všetky spomenuté druhy čelia aj v zimnom období rôznym hrozbám. Potvrdzujú to nedávne nálezy vzácnych dravcov, ktoré uhynuli pri konzumácii otrávených návnad. Išlo o vyloženie zvyškov uhynutého živočícha, napustených veľmi jedovatým a dnes už dávno zakázaným karbofuránom. Takáto návnada predstavuje smrteľné nebezpečenstvo nielen pre vzácne a pre človeka veľmi užitočné dravce, ale aj pre domácich miláčikov. Zvýšený pohyb našich ľudí v teréne pomôže pri prevencii a odhaľovaní takýchto prípadov. V tomto období máme vonku viac ako 100 odborníkov. Intenzívne spolupracujeme s políciou, využívame tiež fotopasce, kamery a iné technológie. Pokračujeme aj v mapovaní elektrických vedení v rámci projektu LIFE Energia, ktorého cieľom je identifikovať nebezpečné úseky vedení z hľadiska nárazu vtáctva do vedení. Tie sa budú následne ekologizovať takými reflexnými prvkami, ktoré si vtáctvo včas všimne a vedenie tak nadletí“, dopĺňa Lucia Deutschová.
Výsledky z medzinárodného monitoringu budú známe budúci týždeň, Ochrana dravcov na Slovensku bude verejnosť informovať prostredníctvom stránky www.dravce.sk.

Aktivity sú súčasťou programu 3D od ZSE, ktorý podporila Západoslovenská energetika, a.s. Viac informácií o programe nájdete na adrese www.dravce.sk/3D.

Kontakt: Lucia Deutschová, výkonná riaditeľka, Ochrana dravcov na Slovensku, 0911 219 520, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Foto: orliak morský, Jozef Chavko


Doplňujúce informácie:
Projektu LIFE Energia podporila Európska únia, prostredníctvom programu LIFE. Významným prínosom projektu je zlepšenie stavu prioritných druhov vtákov v trinástich projektových chránených vtáčích územiach, ktoré sú súčasťou siete Natura 2000. Projekt realizujú organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, Východoslovenská distribučná, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR, s podporou Ministerstva životného prostredia SR, od septembra 2014 do decembra 2019.Všetky informácie o projekte nájdete na www.lifeenergia.sk a www.facebook.com/lifeenergia.sk.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd