Featured

Vzácne dravce na Slovensku sú už zrátané

Výsledky januárového počítania dravcov sú už známe TS Orol kralovsky
Tlačová správa  11.februára 2016, Bratislava
Odborníci, ktorých vášňou sú dravce, strávili druhý a tretí januárový víkend vonku. Boli to totiž medzinárodné termíny pre zisťovanie počtu zimujúcich jedincov vzácnych druhov. Na Slovensku tieto významné aktivity pravidelne koordinuje organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Prvý termín sa pozornosť 11 ornitológov upriamila na haju červenú v oblasti Záhoria. O týždeň neskôr sledovalo 47 pozorovateľov orly kráľovské, sokoly rárohy a orliaky morské. Územia, kde sa monitoring realizoval, ako aj lokality s potvrdeným výskytom uvedených druhov, sú znázornené na mape pod odkazom http://bit.ly/1TahbMu.

„Haja červená je kriticky ohrozený druh, na našom území sa vyskytuje iba 10 – 15 hniezdiacich párov. V zimnom období sa u nás zdržujú aj jedince prevažne severských populácií. V porovnaní s minulým rokom bol zaznamenaný výrazne nižší počet pozorovaných jedincov haje červenej – len 33 hají oproti 65 jedincom minulý rok. Tento pokles môže byť spôsobený zmenou správania druhu, vrátane zmeny lokalít preferovaných na nocovanie, tiež vyrušovaním na obľúbených lokalitách. Haje u nás počas sčítania nenocovali. Najbližšie k nášmu územiu nocovalo až 53 hají v susednom Rakúsku, blízko hraníc, pri sútoku riek Morava a Dyje. Do európskeho sčítania sa zapojilo 54 ornitológov z 9 krajín na 26 lokalitách. Počet pozorovaných jedincov v týchto krajinách je vyše 200. Okrem Slovenska, Rakúska a Českej republiky sa do sčítania zapojilo Maďarsko, Chorvátsko, Grécko, Taliansko, Španielsko a Francúzsko,“ hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

„K ďalším ohrozeným druhom dravcov, ktoré sa v zime na našom území pravidelne monitorujú, patrí orol kráľovský, sokol rároh a orliak morský. Tento rok sa nám podarilo pozorovať 68 orlov kráľovských, pri minuloročnom sčítaní sme ich zaznamenali 57. Ide o kriticky ohrozený druh, pre ktorý naša organizácia realizuje aj kampaň „Návrat orlov“. V 90-tych rokoch na Slovensku takmer vyhynul stále veľmi vzácny sokol rároh, oproti minulému roku sme zaznamenali o jedného sokola rároha viac – spolu 36 jedincov. Počty najväčšieho dravca na Slovensku a stále vzácneho hniezdiča – orliaka morského, hovoria o 28 jedincoch oproti minuloročným 33. Všetky tieto druhy sú na našom území vzácne a vyžadujú si špeciálnu pozornosť. Zimné sčítanie dravcov bolo realizované v rámci programu 3D od ZSE, ktorého hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s. Tento program zastrešuje množstvo aktivít na pomoc ohrozeným dravcom,“ upresňuje Deutschová.

„Okrem početnosti sa počas sčítania zisťujú tiež preferencie druhov, teda ktoré lokality si pre odpočinok vyberajú. Všímame si, v akom stave sú tieto lokality, k akým zmenám dochádza. Ak je to potrebné, podnikneme kroky pre záchranu dôležitých území. Výsledky dlhodobého monitoringu sú v takýchto prípadoch nevyhnutnými údajmi, pretože preukazujú význam lokalít. Medzinárodné sčítanie nám opätovne potvrdilo, že vtáky nepoznajú hranice a vyberajú si lokality podľa vlastných kritérií. Je preto dôležité spolupracovať na nadnárodnej úrovni s viacerými krajinami. Dokazujú to aj nedávne smutné prípady nálezu haje červenej, okrúžkovanej v Rakúsku a orliaka morského – oba dravce boli otrávené nastraženou jedovatou návnadou,“ uzatvára Deutschová.

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Lucia Deutschová, Ochrana dravcov na Slovensku, 0911 219 520, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Foto: Bedřich Landsfeld

ZSEnew Logo 4

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd