Featured

Ornitológovia sčítavali dravce, už sú známe výsledky

orol kráľovský nedospelý Jozef Chavko Ochrana dravcov na Slovensku1V januári sa dobrovoľníci a členovia občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku zapojili do 4. ročníka Medzinárodného sčítania orlov v Panónskom regióne. Viac než 690 účastníkov, počas jedného víkendu, sčítavalo dravce na území siedmych krajín. Spoločne tak zozbierali údaje o počte zimujúcich orlov a iných vzácnych druhov dravcov. Po spracovaní údajov od dobrovoľníkov sú už známe výsledky. Získané údaje odborníci využijú pri realizácii aktivít na ochranu ohrozených druhov.

„Do Medzinárodného sčítania orlov, ktoré bolo realizované pod záštitou projektu LIFE PannonEagle, sa naša organizácia zapojila už po štvrtýkrát. Okrem dobrovoľníkov zo Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska a Srbska sa pripojili aj účastníci z Rumunska a Slovinska. Cieľom sčítania bolo vytvoriť „Mapu orlov“ zimujúcich v Karpatskej kotline. Sčítanie bolo zamerané hlavne na orla kráľovského, ale ďalšími cieľovými druhmi boli aj orliak morský a sokol rároh,“ uvádza Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.
„Slovenskí dobrovoľníci sčítavali dravce prevažne v nížinách a predhoriach západného a východného Slovenska, v oblastiach, ktoré sú pre zimovanie dravých vtákov najvýznamnejšie. Využili sme aj ornitologické pozorovania z priehrad a vodných nádrží z dôvodu väzby orliakov morských na tieto vodné biotopy. Každý dobrovoľník dostal pridelené územie, ktoré bolo rozdelené podľa UTM štvorcov o rozmeroch 10x10 km,“ vysvetľuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.
„V rámci sčítania sa na Slovensku podarilo zozbierať údaje zo 122 UTM štvorcov. Dobrovoľníci pozorovali spolu 108 orlov kráľovských, 73 orliakov morských a 30 sokolov rárohov. Oproti minulému roku sú počty pozorovaných dravcov vyššie. Je to spôsobené jednak vyšším počtom dobrovoľníkov, ktorí sa do sčítania zapojili, ďalej priaznivým počasím pred aj počas sčítania, ale aj aktivitami, ktoré realizujeme v prospech ochrany dravcov. Napríklad, vďaka dlhodobej spolupráci s energetikmi boli ošetrené najrizikovejšie elektrické linky, na ktorých dochádzalo k úhynom vtákov, ďalšie rizikové úseky budú ošetrené v rámci projektu LIFE Danube Free Sky. Celkovo bolo v rámci medzinárodnej spolupráce vyššie spomenutých krajín zaznamenaných 763 orlov kráľovských, 1347 orliakov morských, 118 sokolov rárohov a ďalších 19 druhov dravcov v počte viac než 20 000 jedincov. Samozrejme nie sú to údaje o všetkých jedincoch, ktoré v týchto siedmych krajinách zimujú, ale dávajú nám primerane dobrý prehľad o rozmiestnení zimujúcich populácií cieľových druhov,“ informuje Chavko.
„Okrem samotných pozorovaní dravcov účastníci zaznamenávali aj ďalšie údaje z terénu. Všímali si, či v kontrolovanom území neprebiehajú také ľudské aktivity, ktoré by mohli mať negatívny dopad na nasledujúcu hniezdu sezónu. Takýmito aktivitami sú napríklad výrub stromov, alebo rôzne nevhodné stavebné činnosti v hniezdnych teritóriách orlov. Účastníci sčítania tiež kontrolovali, či na zimoviskách neprebiehajú nelegálne aktivity, ktoré by mohli súvisieť s „vtáčou kriminalitou“. Pod týmto pojmom chápeme nezákonné aktivity, ktorých obeťami sú chránené druhy vtákov. V tomto prípade najmä otravy a zástrely,“ hovorí Veselovský.
„Stále sa nájdu ľudia, ktorí si myslia, že dravce sú premnožené. Často sa prejavuje nenávisť voči dravcom a presvedčenie, že populácie dravcov je potrebné regulovať aj za cenu použitia nelegálnych metód. Je to omyl v rozpore s vedeckými poznatkami. Žiaľ, ešte stále je nepochopený význam a dôležitosť dravcov pre funkčnosť ekosystémov. Problematika vtáčej kriminality sa netýka len Slovenska, ale prakticky sa s ňou stretávame vo väčšine krajín. Napríklad, len prednedávnom bol na severe Srbska nájdený mladý orol kráľovský, pôvodom zo Slovenska. Veterinárne vyšetrenie preukázalo, že bol postrelený, veterinári v jeho tele našli olovené broky. Napriek snahe veterinárov orol uhynul,“ vysvetľuje Chavko.
„Našťastie, povedomie verejnosti sa zvyšuje a dnes už veľa ľudí vie, že keď na prechádzke nájdu uhynutého dravca alebo podozrivú návnadu, je tento nález potrebné oznámiť polícii, Štátnej ochrane prírody, alebo aspoň nám Ochrane dravcov na Slovensku. Zvyšovanie povedomia a aktivity zamerané proti vtáčej kriminalite sú súčasťou viacerých projektov podporených Európskou komisiou ako LIFE PannonEagle a LIFE EUROKITE, ktorých je naša organizácia súčasťou,“ uzatvára Veselovský.

 

Doplňujúce informácie:

  • Výsledky z Medzinárodného sčítania orlov v roku 2021 nájdete: tu.
  • Počas zimného sčítania v roku 2020 sme pozorovali 47 jedincov orla kráľovského, 35 orliakov morských a 31 sokolov rárohov.
  • Okrem sčítania orlov prebiehalo aj medzinárodné sčítanie hají červených (Milvus milvus) na nocoviskách, ktoré bolo realizované v rámci projektu LIFE EUROKITE. Na slovenskom území sa zapojilo 8 odborníkov (našich členov a spolupracovníkov), ktorí skontrolovali spolu 8 lokalít v oblasti Záhoria. Celkovo bolo pozorovaných až 155 hají červených (Milvus milvus), pričom najviac jedincov bolo zaznamenaných v okrese Malacky.
  • Orol kráľovský a orliak morský plnia v prírode tzv. sanitárnu funkciu. Živia sa predovšetkým zdochlinami, alebo chorými jedincami a majú preto v prírode, rovnako ako všetky dravce, nezastupiteľné miesto.
  • UTM 10x10km je geografický referenčný systém - sieť, ktorou je zemský povrch rozdelený na štvorce o veľkosti 10x10km. Každý štvorec má vlastný kód, podľa ktorého sa dá identifikovať. Kvôli rovnakému vyhodnoteniu výsledkov boli počas medzinárodného sčítavania orlov zapisované výsledky pre každý štvorec samostatne.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd