Featured

Rozprávková sova sa vracia na historické lokality

Po niekedy bežnej plamienke driemavej dnes môžeme vyhlásiť na Slovensku pátranie. Kedysi početná sova sa vyskytovala takmer na každom družstve či v kostole. Za ostatné roky bolo u nás preukázateľne zistených iba niekoľko lokalít, kde plamienky aj hniezdili. Táto rozprávková sova hniezdi vo vhodných podmienkach dvakrát za rok a jej mláďatá patria medzi najneskôr vyletené potomstvo vtáčieho sveta. Tento rok sa posledné plamienky vybrali do sveta na vlastných krídlach až začiatkom novembra.Tomáš Veselovský mláďa plamienky driemavej

„Osud plamienky driemavej je ukážkovým príkladom toho, ako môže bežný živočíšny druh rýchlo zmiznúť. Tak ako nenápadne a potichu loví, tak sa potajomky vytratila aj z našej krajiny. Ešte pred päťdesiatimi rokmi sa  vyskytovala takmer na každom družstve, či kostole. Dnes je populácia na juhozápadnom Slovensku kritická, pričom práve tu bola kedysi najpočetnejšia. Vlani sme tu evidovali iba štyri hniezdne lokality, tento rok je situácia žiaľ obdobná,“ vysvetľuje Kristián Bacsa z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

„Výrazný rozdiel sme zaznamenali v produktivite. Kým vlani búdky opustilo až 46 mláďat, tento rok to bola ani nie polovica - letuschopnosti sa dožilo iba 20 mláďat. Dôvodom bola nízka potravná ponuka v čase hniezdenia. S výnimkou jedného páru všetky hniezdili neskôr a iba raz, pritom vlani tri zo štyroch párov hniezdili až dvakrát. Tento rok mláďatá z prvých hniezdení vyletovali až koncom júla či v auguste a na druhé hniezdenie si už plamienky s výnimkou jedného páru netrúfli,“ dodáva Roman Slobodník z RPS.

„Určitou nádejou do budúcna ostáva aktuálna situácia. Na vhodných lokalitách sme svedkami doslova návratu plamienok na niekdajšie hniezdne lokality. Napríklad v okresoch Komárno a Šaľa sme zistili početný výskyt v rámci nočného monitoringu sov. Týmto spôsobom sme od septembra do novembra 2021 zaznamenali takmer 50 jedincov. Súvisí to najmä so zlepšenými potravnými podmienkami na jeseň a nárastom drobných hlodavcov na juhozápade. Medzi takéto druhy patrí napr. myš kopčiarka. Vďaka odchytom vieme, že aktuálne sa na našom území vyskytujú najmä mladé plamienky pôvodom z Rakúska a najmä Maďarska, ktoré si hľadajú svoje teritóriá. V prípade, že sa im tu zapáči, môžu si vybrať z viac ako 100 búdok, ktoré sme pre plamienky v posledných rokoch inštalovali, pričom len tento rok ich pribudlo 21. Rozmiestňovanie búdok realizujeme s dlhodobou podporou Západoslovenskej energetiky, a.s., v rámci programu 3DodZSE,“ dopĺňa Bacsa.

„Bezpečné „domovy“ sú základným predpokladom pre prosperovanie populácie. Preto búdky, ktoré plamienkam ponúkame, sú často konštrukčne veľké a pre inštaláciu náročné, zato optimálne pre vyletenie mláďat. V takto zostrojenej búdke sme nezaznamenali žiadny prípad predácie. Sovy sú častou obeťou kolízii s dopravnými prostriedkami, pričom obrovská časť z nich končí fatálne. Aj tento rok sme ich zaznamenali niekoľko na Podunajsku, pričom plamienka žiaľ nie je výnimkou. Preto každá aktivita na zvýšenie šance na ich prežitie má obrovský význam,“ uzatvára Slobodník.

Doplňujúce informácie:

  • Vytrácanie plamienok nám potvrdili aj samotní poľnohospodári, pomôcť jej má aj umiestňovanie špeciálnych búdok. Plamienka si vlastné hniezdo nestavia, na hniezdenie využíva rôzne výklenky v tmavých častiach hospodárskych budov a kostolných veží.
  • Pri záchrane plamienky si veľmi ceníme vzájomnú spoluprácu s poľnohospodármi. Sprístupňujú nám priestory v hospodárskych budovách, do ktorých umiestňujeme búdky – „plamienkovníky“. Vletový otvor je ošetrený plechovým límcom, ktorý zabraňuje vniknutiu predátorov, najmä kún, do vnútra búdky. Tí predstavujú pre mláďatá v prvých dňoch najväčšie nebezpečenstvo. Búdky sme umiestnili vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s., resp. Nadácie ZSE, prostredníctvom programu 3DodZSE (Dávame Domov Dravcom).
  • Tak ako iné sovy, je aj plamienka driemavá nesmierne užitočná. Farmárom sa odvďačí reguláciou hlodavcov, najmä hraboša poľného.
  • V minulosti bola prenasledovaná kvôli poverám. Ľudia verili, že plamienka pribitá na dverách ochráni ich hospodárske budovy pred zásahom blesku.
  • Hlasy plamienky driemavej nájdete pod mapou v stĺpci Common name tu.
  • Plamienka driemavá má vynikajúci sluch, vďaka ktorému dokáže uloviť korisť aj v úplnej tme.

SHarvancik

Plamienka driemavá s korisťou (foto: S.Harvančík)

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd