Featured

Mierna zima priniesla na zimoviskách myšiarok viaceré prekvapenia

JMráz Sap aotus 20202021 zmenseneS príchodom jari myšiarky ušaté postupne opúšťajú svoje zimoviská, začína hniezdne obdobie. Desiatky týchto sov s „uškami“ sa počas zimy zdržiavali v blízkosti ľudských sídel. Kde presne sa im zapáčilo a v akom počte sa rozhodli na jednotlivých lokalitách prečkať zimné obdobie, zisťovali členovia Ochrany dravcov na Slovensku, v spolupráci s verejnosťou. Monitoring myšiarok sa takýmto spôsobom realizoval už po šiestykrát a priniesol viaceré prekvapenia.

 

 

„Myšiarky ušaté patria u nás medzi najbežnejšie druhy sov. Zaujímavosťou je, že v období od jesene do konca zimy sa zoskupujú na tzv. zimoviskách. Najčastejšie ide o stromy s hustou korunou, ktoré rastú v intravilánoch miest, v okolí škôl, kostolov, na cintorínoch či v rodinných záhradách. Cez deň môžu ľudia vidieť na týchto stromoch odpočívať naraz až desiatky sov. Skutočný počet je však možné spoľahlivo zistiť až podvečer, keď sa sovy rozletia za potravou. Myšiarky sú majsterky maskovania, vedia sa dokonale ukryť v korune stromu – tam, kde cez deň vidno len jednu alebo dve, ich môže byť aj 10 či 20.“ uvádza Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

Jakub Mraz 2020 2021 zmensene

„Počet myšiarok a miesto, kde zimujú, sa môže každý rok meniť. Závisí to od dostupnosti potravy, hlavne najčastejšej koristi, ktorou je hraboš poľný. Údaje o zimoviskách a počte zimujúcich myšiarok preto pravidelne aktualizujeme. V posledných rokoch do monitoringu zapájame aj verejnosť prostredníctvom Súťaže s myšiarkami, ktorú realizujeme v rámci programu 3D od ZSE, s podporou Západoslovenskej energetiky, a.s. Vďaka tomu postupne získavame údaje aj z území, z ktorých nám chýbali. Tento rok sa pomocou 53 zapojených dobrovoľníkov podarilo zozbierať údaje o 58 zimoviskách, kde zimovalo spolu 1062 myšiarok ušatých. Zimoviská s najvyšším počtom zimujúcich sov sa nachádzali v Kolárove (52 sov), Trebišove (85 sov) a Branove, kde zimovalo dokonca viac než 100 myšiarok. Údaje o počte zimujúcich myšiarok nie sú konečné, niektoré zimoviská stále čakajú na svoje objavenie.,“ informuje Veselovský.

 „Počas uplynulej zimnej sezóny sme pri monitoringu zimovísk myšiarok ušatých zaznamenali viaceré prekvapenia. Napríklad na jednej lokalite na západe Slovenska boli pri zimujúcich myšiarkach ušatých pozorované aj ich príbuzné, myšiarky močiarne. Myšiarky močiarne na našom území zimujú pomerne vzácne, aj ich hniezdna populácia je výrazne nižšia ako v prípade myšiarok ušatých. Myšiarky močiarne cez deň najčastejšie odpočívajú na zemi, ukryté medzi trsmi trávy na podmáčaných lúkach. Dôvod, prečo sa niektoré myšiarky močiarne rozhodli pripojiť k myšiarkam ušatým a zimovať na strome, nepoznáme,“ vysvetľuje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Mierna zima sa podpísala aj pod ďalší zaujímavý prípad. Pani z bratislavskej Petržalky nám poslala zvukovú nahrávku, na ktorej bolo zreteľne počuť hlasové prejavy mláďat myšiarok.  Pár myšiarok sa rozhodol, že bude hniezdiť počas zimy a v polovici januára vyviedli minimálne dve mláďatká!“ dopĺňa Veselovský.

AsioOtus N Staňová zmensene

„S príchodom jari, a teda aj hniezdneho obdobia, myšiarky postupne zimoviská opúšťajú. Vlastné hniezdo si nestavajú, využívajú staré hniezda dravcov, krkavcovitých vtákov a holubov. S obľubou obsadzujú aj búdky, ktoré im umiestňujeme na stromy, prevažne v poľnohospodárskej krajine. Takto sú, spolu so sokolom myšiarom a inými druhmi, prospešné pri ochrane obilia pred škodcom poľnohospodárskych plodín – hrabošom poľným, ktorý je ich hlavnou potravou. Minulý rok bola na jednej z búdok obsadenej myšiarkami kamera, ľudia s napätím sledovali osud mláďat, ktoré prišli o mamu. Zdá sa, že aj tento rok bude hniezdenie myšiarok v priamom prenose, zapáčilo sa im totiž opäť v jednej z búdok pred kamerou,“ uzatvára Deutschová.

Doplňujúce informácie:

  • Súťaž s myšiarkami realizujeme aj vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s., v rámci programu 3DodZSE – Dávame Domov Dravcom. Ďalšie aktivity, ktoré sú súčasťou tohoto programu, prebiehajú v rámci projektov našich členov. Viac informácií o nich nájdete na https://www.dravce.sk/mcp/.
  • Vždy je potrebné sovy pozorovať z dostatočnej vzdialenosti, najlepšie ďalekohľadom, aby sme ich nevyrušovali. Ak zistíme, že sú nepokojné, radšej sa ešte vzdialime.
  • Najväčšie zimovisko na svete sa nachádza v meste Kikinda (Srbsko). Ornitológovia počas jedného dňa zaznamenali na stromoch v centre mesta 734 sov (december 2009)
  • Zimoviská sú aj v lese. Okrem zimovísk v blízkosti ľudských sídel sú známe zimoviská i v lesných porastoch - veľmi ťažko sa preto dohľadávajú a sú stále predmetom skúmania.
  • Výsledky sčítania myšiarok ušatých z minulých rokov sú zverejnené v mape: www.dravce.sk/mysiarky
  • Z prítomnosti myšiarky ušatej majú radosť poľnohospodári, pretože jej hlavnou potravou je hraboš poľný. Ide o druh hlodavca, ktorý spôsobuje poľnohospodárom značné škody na poľnohospodárskych plodinách. V minulom roku sme spolupracovali s viacerými poľnohospodárskymi družstvami, ktoré sa rozhodli pomocou prirodzených predátorov hraboša poľného, myšiarky ušatej a sokola myšiara, chrániť svoju úrodu. Jedna myšiarka ušatá skonzumuje priemerne až 750 hrabošov za rok. Jeden hraboš dokáže za rok zlikvidovať plodiny, z ktorých by poľnohospodári získali až 2 kg obilia, čiže myšiarka nám vie za rok zachrániť až 1,5 tony obilia.
  • Myšiarkam môžeme pomôcť vyvesením polobúdky na hniezdenie. Ako už názov napovedá, ide o búdku, ktorá má iba časť prednej steny. Polobúdku je možné vyvesiť na vhodný strom vo vetrolame susediacom s poliami, vo výške 4 a viac metrov. Návod na jej výrobu nájdete tu

Asio Otus TVeselovsky zmensene

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd