Featured

PRESTÍŽNE EURÓPSKE OCENENIE ZÍSKAL SLOVENSKÝ PROJEKT

LIFE Energia vitazom kategorie ochrana prirodyV stredu 2. júna 2021 prebiehalo slávnostné udeľovanie cien LIFE Awards, ktoré odovzdáva Európska komisia najúspešnejším projektom v rámci programu LIFE. Víťazom v kategórii ochrana prírody sa stal slovenský projekt LIFE Energia, ktorý prebiehal na Slovensku v rokoch 2014-2019. Bol koordinovaný občianskym družením Ochrana dravcov na Slovensku, ktoré projekt realizovalo spolu so Štátnou ochranou prírody SR, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Západoslovenskou distribučnou, a.s., aj Východoslovenskou distribučnou, a.s. Projekt finančne podporila Európska únia, Ministerstvo životného prostredia SR, na financovaní sa tiež podieľal každý z uvedených partnerov.

 

 Projekt LIFE Energia bol najväčší svojho druhu, aký sa doposiaľ na Slovensku realizoval. Spojil 5 partnerov zo súkromného, štátneho i mimovládneho sektora a priniesol výsledky mimoriadneho významu na národnej, aj medzinárodnej úrovni.

„Po zásahu prúdom alebo po náraze do vedenia u nás zahynie najmenej 13 tisíc operencov každý rok. Na celom svete je to aj niekoľko miliónov obetí ročne. Interakcie vtáctva dokonca spôsobujú aj výpadky dodávky elektrickej energie,“ informuje Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

„V priebehu 15 mesiacov realizovalo vyše 80 odborne vyškolených mapovateľov terénny prieskum 6 235 km vedení. Zozbieraných bolo 65 000 údajov a 140 000 fotografií. Zadefinovali sme tiež špeciálnu metodiku pre posúdenie mapových podkladov. Na základe vstupných údajov sme potom boli schopní z celého rozsahu určiť tie najviac rizikové úseky,“ vysvetľuje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

„Na 82 km rizikových vedení pribudlo bezmála 9 000 výstražných prvkov. Každý rok tak chránime pred nárazom minimálne 600 vtákov v spoločenskej hodnote 700 000 eur. Odhalili sme tiež niekoľko desiatok rizikových stĺpov, kde dochádzalo k zásahom vtáctva elektrickým prúdom. Obidve partnerské energetiky okamžite reagovali, takže teraz môžu operence bezpečne dosadnúť na izolované konštrukcie,“ hovorí Gális. 

„V projektových rehabilitačných staniciach sme pomohli 2 607 operencom rôznych druhov. Ako kompenzácia nedostatku prirodzených hniezd pribudlo do krajiny 55 búdok pre sokola rároha a 40 prútených hniezdnych podložiek pre orla kráľovského. Zabránili sme vyhynutiu sysľa pasienkového na lokalite pri Gemerskej Hôrke a vytvorili podmienky pre rast populácie na tejto lokalite, ako aj neďaleko Hrhova. Veľmi sa tešíme, že našu prácu ocenila aj Európska komisia. Ocenenie patrí všetkým partnerským organizáciám a jednotlivcom, ktoré sa podieľali na realizácii projektu a pracovali na skvelých výsledkoch, ktoré sme dosiahli,“ hovorí Deutschová.

„Úspech LIFE Energia sa stal motiváciou pre ďalší projekt, zameraný na zvýšenie bezpečnosti elektrických vedení pre vtáctvo pozdĺž rieky Dunaj. Pod príznačným názvom LIFE Danube Free Sky bude počas 5 rokov 15 partnerských organizácií zo 7 krajín intenzívne spolupracovať pri zavádzaní najúčinnejších riešení, rovnako s podporou Európskej únie. Okrem iných výsledkov sa zvýši viditeľnosť viac ako 245 kilometrov najviac rizikových elektrických vedení a bezpečnosť vyše 3200 najrizikovejších podperných stĺpov,“ informuje Gális.

 Life Awards 2021 picture with winning projects graphics

Doplňujúce informácie:

  • LIFE Awards 2021 sa udeľovali v 3 kategóriách (ochrana prírody, životné prostredie a opatrenia na ochranu klímy), v rámci každej kategórie bolo nominovaných 5 finalistov.
  • Informáciu o víťazných projektoch zverejnila Európska komisia tu, v článku nájdete aj odkaz na oficiálnu tlačovú správu.
  • Hlavným cieľom projektu LIFE Energia bolo zvýšiť bezpečnosť elektrických vedení pre vtáctvo, s dôrazom na prevenciu proti kolíziám, ku ktorým dochádzalo v trinástich chránených vtáčích územiach.
  • Slovensko je domovom 217 vtáčích druhov, ktoré tu pravidelne hniezdia. Až 150 z nich na zimu odlieta, aby sa vrátili s príchodom jari. Krajinou prechádza niekoľko významných migračných ciest sťahovavého vtáctva. Svoje trasy majú geneticky zakódované a putujú nimi už veľmi dlho. Elektrifikácia územia so sebou priniesla výstavbu nadzemných elektrických vedení, ktorými prenosová a distribučná sieť privádza elektrinu z elektrární k spotrebiteľom, teda aj do našich domácností.
  • Vďaka projektu LIFE Energia boli vyvinuté dve zariadenia na inštaláciu prvku FireFly – technicky prispôsobený dron a prístroj pre pohyb po vodičoch.
  • Pozitívny efekt majú aj súvislé plochy so stromami (vetrolamy, remízy), v blízkosti elektrických vedení. Ak sú stromy vysoké a porast dostatočne hustý, vtáky ho nadletia, čím sa zároveň vyhnú drôtom. V rámci projektu sme vysadili v okolí kritických úsekov vedení 550 stromov. Obnovený porast poslúži i na hniezdenie.
  • Všetky energetické spoločnosti na Slovensku, teda distribučné, aj prenosová, podnikajú zodpovedne a dlhodobo aktívne spolupracujú s odborníkmi pri zvyšovaní bezpečnosti svojich zariadení pre vtáctvo.
  • Viac informácií o novom medzinárodnom projekte LIFE Danube Free Sky, inšpirovanom projektom LIFE Energia, sa dozviete v úvodnej tlačovej správe a na web stránke projektu www.danubefreesky.eu. Projekt LIFE Danube Free Sky – Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky Dunaj (LIFE19 NAT/SK/001023) podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd