Featured

Dobrá správa zo Záhoria, hají červených bolo tento rok viac

Haja červená patrí na Slovensku medzi najvzácnejšie a najohrozenejšie druhy dravcov. Dobrou správou je, že v posledných rokoch jej populácia rastie. Odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku vyhodnotili údaje zozbierané počas tohtoročnej hniezdnej sezóny a výsledok ich príjemne prekvapil. haja zmensene

„Tento ikonický dravec pripomína šarkana. Vo vzduchu ho najčastejšie spoznáme podľa vykrojeného chvosta v tvare písmena V. Prvé údaje o hniezdení haje červenej na Slovensku pochádzajú zo 70-tych rokov dvadsiateho storočia. V súčasnosti je hlavná časť hniezdnej populácie na našom území sústredená do oblasti Záhoria. Oveľa menšia časť populácie hniezdi na východe Slovenska a veľmi vzácne zahniezdi aj v iných častiach krajiny,“ uvádza Boris Maderič z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Haja si hniezdo stavia vysoko v korune stromu. Veľmi často si do hniezda prinesie rôzne handry a odpadky. Nebezpečné sú špagáty, ktoré sa môžu mláďatám omotať okolo tela a v krajnom prípade zapríčinia ich úhyn. Nie všetky páry, ktoré na jar zahniezdia, sú úspešné. Príčiny sú rôzne. Od nadmerného vyrušovania, cez poškodenie a zničenie ich hniezdisk pri lesohospodárskej činnosti, až po úhyny úmyselne spôsobené človekom. Zo zahraničia sú známe viaceré prípady úhynov na elektrických stĺpoch, dopravných komunikáciách a dokonca sú známe aj prípady kolízií s veternými elektrárňami,“ hovorí Ján Svetlík z tímu LIFE Eurokite.

„Na Slovensku sa pri hajách často stretávame s úmyselnými otravami. Páchatelia, v snahe usmrtiť predátorov, vykladajú do voľnej prírody otrávené návnady. Okrem dravcov sú častými obeťami otráv aj líšky. Čo si páchatelia častokrát neuvedomujú je, že otrávené návnady sú rovnako nebezpečné aj pre venčiacich sa psov, či pre ľudí a hlavne deti, ktoré by s nimi počas prechádzky prišli do kontaktu. Navyše ide o trestný čin, za ktorý hrozí väzenie,“ dopĺňa Maderič.

„Tento rok sme zaznamenali až 7 uhynutých hají červených. V štyroch prípadoch bola potvrdená úmyselná otrava, jedenkrát bola zistená predácia a v ďalšom prípade je príčina neznáma. Príčinu úhynu posledného nájdeného jedinca skúma veterinárna správa rovnako kvôli podozreniu na otravu. Zároveň všetky prípady otráv vyšetruje polícia. Viaceré úhyny sa podarilo odhaliť vďaka GPS vysielačkám, ktoré boli hajám nainštalované aj v rámci medzinárodného projektu LIFE Eurokite. Zo získaných údajov vieme presne zistiť, kedy a kde haja uhynula. Vysielačky nám tiež zobrazujú, kde haje lietali, kde nocovali a ako reagujú na blízkosť veľkých veterných elektrární. Z množstva údajov tiež postupne vieme vytipovať rizikové elektrické linky, ktoré ošetrí Západoslovenská distribučná a.s., aby na nich nedochádzalo k úhynom dravcov. Vysielačky nám tiež ukážu, kde si haje postavili hniezdo, vďaka čomu zabezpečíme jeho ochranu,“ informuje Maderič.

„Hniezdna populácia haje červenej na Slovensku v posledných rokoch rastie. Historicky, odkedy sa venujeme jej systematickému monitoringu, sme tento rok zaznamenali najvyšší počet hniezdiacich párov. Ich počet sa za posledné tri roky takmer zdvojnásobil na 33, z toho až 32 párov bolo na Záhorí. Na celom Slovensku sme zaznamenali spolu 43 mláďat. Netreba však zabúdať, že populácia haje u nás je stále veľmi zraniteľná a zbytočná smrť aj pár jedincov môže mať veľmi negatívne dôsledky na jej vývoj v ďalších rokoch,“ uzatvára Svetlík.

Doplňujúce informácie:

  • Okrem haje červenej sa na Slovensku vyskytuje aj haja tmavá.
  • Projekt LIFE Eurokite - Cezhraničná ochrana haje červenej v Európe, znížením mortality spôsobenej človekom (LIFE18 NAT/AT/000048) podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Projektové aktivity sú realizované v 26 krajinách.
  • Hlavnou myšlienkou projektu je využitie GPS vysielačiek na identifikáciu a kvantifikáciu kľúčových príčin úhynu dravých vtákov v Európske únii a vykonanie opatrení, ktoré eliminujú hlavné príčiny úhynov spôsobených ľudskou činnosťou, ako sú nezákonné zabíjanie, najmä otravy, kolízie s cestnou a železničnou dopravou, veternými elektrárňami, elektrickými vedeniami a stĺpmi.
  • Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.life-eurokite.eu

loga eurokite

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd