Featured

Mláďatá v mestách – kedy pomôcť a kedy nie?

zmensene mláďa myšiarky ušatej autor Jozef Chavko OchranaDravcovNaSlovenskuV noci sa na sídliskách ozývajú zvláštne zvuky. Z korún stromov počuť pískanie, ktoré viacerým obyvateľom môže narušiť spánok. Ide o mláďatká sov, konkrétne myšiarok ušatých, ktoré privolávajú svojich rodičov s potravou. Niektorí by radi mladé sovy presťahovali, iní im chcú pomôcť. Aké sú možnosti a správny postup, vysvetľujú odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

„Celý tento rok je trošku netypický. Najprv sme zažili teplú zimu, v máji zase dlhotrvajúce daždivé obdobie s nízkymi teplotami. Aj hniezdna sezóna sa preto vyvíja rôzne. Niektoré páry myšiarok zahniezdili výnimočne už v zime, napríklad v januári sme mali hlásené mláďatká v Bratislave. Väčšina myšiarok začala s hniezdením v jarnom období, teda od marca do mája. Mimo miest si ľudia myšiarku ani nevšimnú, ale v mestách jej prítomnosť mnohí intenzívne vnímajú,“ uvádza Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Myšiarky ušaté si vlastné hniezdo nestavajú, využívajú staré hniezda krkavcovitých vtákov a holubov, prípadne človekom vytvorené polobúdky. Kým sú mláďatá malé, zdržiavajú sa iba v hniezde. Postupne, ako potomstvo rastie, sa voľný priestor v hniezde začína zmenšovať. Keď majú mláďatká 3-4 týždne, hniezdo opustia. Ešte nevedia lietať, pretože nemajú úplne vyvinuté perie. Preto sa pomocou pazúrov, zobáka a krídel iba presúvajú po vetvách stromov. So západom slnka začínajú ich hlasové prejavy, ktoré pripomínajú pískanie kovovej bráničky. Ich cieľom je nasmerovať rodičov s potravou, pretože mláďatá v tomto veku sú ešte odkázané na starostlivosť rodičov,“ vysvetľuje Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Pravidelne sa nám ozývajú dve skupiny ľudí. Prvej skupine prekážajú hlasové prejavy mláďat a žiadajú nás o ich premiestnenie, druhá skupina ľudí si myslí, že mláďatká pískaním prosia o pomoc. Myšiarky sú prirodzenou súčasťou mestského prostredia, kde našli v posledných desaťročiach vhodné podmienky na hniezdenie. Hlasové prejavy mláďat, ktoré ľudom prekážajú, trvajú pomerne krátke obdobie v roku a sú len jedným z mnohých zvukov, ktoré vplývajú na pokojný spánok ľudí. Odobratie mláďat a ich premiestnenie na inú lokalitu je veľmi vážnym zásahom do ich života, ktorý sa realizuje iba za výnimočných okolností. Preto vždy prosíme ľudí o trpezlivosť, kým mláďatkám dorastie perie a osamostatnia sa,“ hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Stáva sa, že ľudia nájdu na chodníku alebo v tráve mláďa a chcú mu pomôcť. V dobrej viere si ho zoberú domov, skúšajú ho kŕmiť rôznou potravou a keď je na pokraji uhynutia, tak kontaktujú odborníkov. Takýto postup nie je správny. Ihneď pri náleze je potrebné zistiť, či našu pomoc skutočne potrebuje. Vo všeobecnosti, mláďa, ktoré má ešte len páperie, alebo je viditeľne zranené či apatické, potrebuje pomoc. Vypadnuté mláďa v páperí je potrebné vrátiť do hniezda a zranené mláďa potrebuje veterinárne ošetrenie. O vhodnom postupe rozhodujú pracovníci Štátnej ochrany prírody, preto je potrebné kontaktovať príslušné pracovisko. Staršie mláďatá, ktoré sa už učia lietať, častokrát postačuje vyložiť na vyšší konár, mimo dosahu psov a najmä túlavých mačiek,“ dopĺňa Slobodník.

„Ako postupovať v prípade nájdenia mláďatka alebo poraneného dospelého jedinca učíme už deti na základných školách, prostredníctvom projektu Živé mestá, živé miesta ktorý realizujeme s podporou Zeleného vzdelávacieho fondu. So žiakmi sme tiež vyvesili v okolí školy polobúdky pre myšiarky. Školské areály majú výhodu, že sú rozsiahle a myšiarky tým pádom hniezdia ďalej od panelákov, kde by zvuk pískajúcich mláďat mohol ľuďom prekážať,“ uzatvára Veselovský.

Doplňujúce informácie:

  • Informácie pre žiakov základných škôl, ako postupovať pri náleze zraneného živočícha, sme spracovali do videa: "Vtáčia prvá pomoc" Ďalšie informácie sú dostupné aj na našom webe: www.dravce.sk/prvapomoc
  • Projekt „Živé mestá, živé miesta“ je realizovaný s podporou Zeleného vzdelávacieho fondu. Žiakom na základných školách približuje, ako môžu svojim konaním pomôcť vtákom v mestách.
  • Ak je myšiarka ešte malá (celá biela), môžeme po dohode s odborníkom prípadne zničené hniezdo nahradiť košíkom/inou vhodnou nádobou s nízkym lemovaním, tak aby nemohli mláďatá vyskočiť a upevniť ho blízko pôvodného hniezda. V novom, náhradnom hniezde by mal dospelý pár sovy prijať.
  • Opatera alebo adopcia mláďatka človekom, sú krajné riešenia, ktoré sú komplikované, časovo aj finančne náročné a často úplne zbytočné, kvôli nízkemu povedomiu ľudí, ktorí odnášajú mláďatá z miesta nálezu.

zmensene vypadnuté mláďa myšiarky ušatej autor Marek Gális OchranaDravcovNaSlovensku

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd