Featured

Petíciu za ozelenenie poľnohospodárstva podporilo už 20000 ľudí

drop velky

Petíciu „Za živú krajinu“ odovzdajú iniciátori Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka najbližšie dni. Intenzívne poľnohospodárstvo spôsobené nevhodným nastavením Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie (SPP) vplýva na prírodu veľmi negatívne. Od roku 1980 poklesla početnosť bežných druhov vtáctva v Európe o 55 %, podobne aj početnosť viacerých druhov hmyzu klesla o 74 %1.

Pokles sa nevyhýba ani Slovensku, ktoré dokonca kvôli intenzívnemu poľnohospodárstvu úplne prišlo o niektoré vzácne vtáčie druhy ako je napríklad brehár čiernochvostý, hvizdák veľký či ležiak úhorový. Ďalším, ako je drop veľký, krakľa belasá či sokol kobcovitý, hrozí vyhynutie. Minulý rok sa preto spojili viaceré ochranárske organizácie v petícii „Za živú krajinu“, v ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka žiadajú o zásadné ozelenenie poľnohospodárskej politiky. Petíciu tieto dni podporilo už 20000 ľudí a stala sa tak jednou z najväčších petícií na Slovensku, ktoré žiadajú zmeny na našich poliach a lúkach v prospech ich udržateľnejšieho využívania.

„Ak sa u nás situácia nezmení, čoskoro sa môže stať, že zo Slovenska úplne vymiznú kedysi bežné jarabice či pipíšky a pozorovanie lastovičiek či strnádok, ktoré neodmysliteľne patria k vidieku, bude veľkou vzácnosťou,“ vysvetľuje dopady, kam až môže doviesť nevhodné nastavenie poľnohospodárskej politiky Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Ochranárske organizácie v petícii preto požadujú väčšiu podporu pre farmárov v hospodárení s ohľadom na prírodu. „Aby nenastávali situácie ako dnes, kedy je podpora pre farmárov hospodáriacich s ohľadom na prírodu nastavená tak nevhodne a nevýhodne, že sa farmárom do environmentálnych schém podpory neoplatí vstúpiť, a preto, aby neprichádzali o priame platby, zaorajú trávne pásy až po samotný okraj pôdnych blokov a ciest. Pre prírodu tak neostáva na poliach a lúkach vôbec žiaden priestor,“ dodáva Boris Maderič z Ochrany dravcov na Slovensku.

Zmeny, ktorými prešiel poľnohospodársky sektor v posledných desaťročiach, viedli nielen k strate diverzity krajiny a neslávne známemu prvenstvu Slovenska v priemernej rozlohe monokultúrnych lánov2 v Európskej únii, ale aj k rozoraniu mnohých lúk a pasienkov. Tieto pritom boli veľmi dôležité pre ochranu biodiverzity, hodnotí Pavol Littera z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia: „Práve lúky a pasienky v nížinnej agrárnej krajine predstavujú dôležité centrá biodiverzity. Ich zachovanie je dôležité nielen pre prežitie vzácnych druhov vtáctva, ale aj mnohých ohrozených druhov hmyzu a rastlín. Preto v našej petícii v ôsmich bodoch žiadame nielen rozčlenenie lánov biopásmi na menšie s maximálnou rozlohou 20 ha, ale aj podporu pre tých farmárov, ktorí chcú obnoviť lúky a vrátiť zvieratá do krajiny. Takáto podpora by bola prospešná aj pre prírodu, aj pre farmárov.“

SPP však nevytvára podmienky podpory len pre hospodárenie na poliach a lúkach, ale aj v lesoch. Početnosť mnohých druhov vtáctva pritom klesá aj v lesoch, preto je nemenej dôležité vhodné nastavenie podpory pre vlastníkov a užívateľov lesa. „Už dnes niektoré schémy podpory šetrného hospodárenia v lesoch z Programu rozvoja vidieka patria medzi lesníkmi najviac využívané. Je preto veľmi dôležité, aby s nimi budúca SPP rátala a takisto aby umožnila širšiu podporu pre lesníkov, ktorí sa rozhodnú pre prechod na prírode blízke obhospodarovania lesa, samozrejme mimo prísne chránených území. Takto dokážeme pomôcť nielen ochrane vzácnych druhov, ale aj tomu, aby naše lesy boli odolnejšie v čase klimatických zmien,“ uzatvára Karol Kaliský z iniciatívy My sme les.

V neposlednom rade signatári petície požadujú aj zvýšenú podporu ekologickým formám poľnohospodárstva a zníženie používania agrochemikálií. Mnohé z nich majú totiž dopad nielen na druhovú rozmanitosť v krajine, ale aj zdravie konzumentov a ľudí žijúcich v dotknutých oblastiach.

Ochranárske organizácie veria, že aktuálna podpora petície Za živú krajinu bude pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka signálom, že verejnosť stav agrárnej krajiny vníma naozaj citlivo, a že je potrebné verejné prísľuby o zmenšení lánov a ozelenení lúk a polí premeniť na realitu. Odovzdanie petície v najbližších dňoch ministerstvu by malo byť impulzom, ktorý ministerstvo podporí v snahe o ozajstné ozelenenie poľnohospodárskej politiky, keďže ďalšie odkladanie ozelenenia môže viesť k nevratnej strate mnohých vzácnych druhov, ktoré sú symbolom nášho vidieka a v konečnom dôsledku sa odraziť na zdraví celej krajiny.

 

Ďalšie informácie:

1) - http://www.vtaky.sk/press/show/260

2) - https://www.minzp.sk/iep/publikacie/komentare/na-poliach-pusto.html

3)http://www.changenet.sk/zazivukrajinu, www.zazivukrajinu.sk, www.zivakrajina.sk

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd