Featured

Orly sa v zime združujú do skupín

Haja cervena foto Jozef ChavkoTlačová správa - Bratislava,16. január 2015

Bratislava, 16. január (RPS) – Nasledujúci víkend sa Slovensko zapojí do medzinárodného termínu sčítania dravcov, hlavný termín medzinárodného sčítania dravcov je sobota 17. Januára 2015. Odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) každoročne koordinujú monitoring, do ktorého sa v rámci Európy zapojí niekoľko tisíc dobrovoľníkov a odborníkov. Na Slovensku sa pozornosť sústredí na nášho najväčšieho dravca, orliaka morského, ale tiež na vzácneho orla kráľovského a haju červenú. Dravce sa budú počítať na lokalitách, kde zimujú. Na noc sa hlavne orliaky a haje môžu zoskupiť do väčších skupín aj v počte niekoľko desiatok jedincov, čo je neoceniteľný úkaz.

Orliak morský s rozpätím krídiel až viac ako dva metre, je naším najväčším hniezdiacim dravcom, počtom len 10 – 12 párov na celom Slovensku sa radí medzi ohrozené druhy. Vzácny je aj orol kráľovský, či haja červená. Sú ohrozené predovšetkým ľudskou činnosťou, v dôsledku ktorej dochádza k ubúdaniu lesných porastov, kde tieto dravce hniezdia, každoročne sú tiež zaznamenané prípady nelegálnej činnosti, pri ktorej sú usmrtené, najčastejšie sa jedná o otravu, alebo zástrel.

„Monitoring dravcov v zimnom období má veľký význam pre ich ochranu, pretože sa podarí identifikovať nové, alebo overiť známe lokality, ktoré si vyberajú pre svoj odpočinok, dozvieme sa tiež koľko ich vlastne u nás v zime žije. Pri sčítaní úzko spolupracujeme najmä s kolegami z Maďarska, Rakúska a Českej republiky. Spoločné výsledky poskytujú dobrý obraz o jednotlivých populáciách a správaní druhov. Zosúladenie sčítania je dôležité obzvlášť v prihraničných oblastiach, pretože vtáky nepoznajú hranice a môžu nás poriadne zmiasť pri lokalizácii nocovísk ☺. Podstatné sú pre nás vodné plochy a toky, hlavne Morava, Dunaj a okolie, kde je výskyt vtáctva hojný, sústredíme sa tiež na oblasti nížin, kde v zime orly nachádzajú dostatok potravy." – hovorí Lucia Deutschová z RPS.

Ochranári využijú získané údaje aj pri záchrane oblastí, ktoré sú pre vzácne druhy nenahraditeľné, napríklad pri snahách o zamedzenie výrubu hodnotných lesných porastov môžu byť argumentácie o výskyte ohrozených druhov kľúčové.

Zimné sčítanie dravcov je jedným z mnohých opatrení, ktoré RPS realizuje v záujme ochrany dravého vtáctva. Pri týchto snahách aktívne pomáha aj verejnosť a každý rok sa do rôznych aktivít zapája stále viac dobrovoľníkov. Tento rok sa do sčítania dravcov zapojí na Slovensku bezmála 50 odborníkov, mnohí ďalší sa zúčastnia sčítania vodného vtáctva na vodných tokoch a plochách.


 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd