Featured

Projekt na ochranu orla krikľavého podporený Európskou úniou bol úspešne ukončený.

Aquila pomarina - foto Ervin Hrtan 17 Tlačová správa - Bratislava, 30. jún 2015

Ochranné zóny zabezpečujú ochranu 172 hniezd a 4 593 ha lesných biotopov pre 122 párov orla krikľavého a až o 20% zvyšujú pravdepodobnosť úspešného hniezdenia. Aj to je jedným z výsledkov projektu na ochranu orla krikľavého, ktorý sa skončil 30. júna 2015 a prispel k stabilizácii klesajúcej hniezdnej populácie orla krikľavého na Slovensku.

Projekt zameraný na ochranu orla krikľavého na Slovensku sa po 54 mesiacoch realizácie skončil a priniesol priame posilnenie ochrany 24% hniezdnej populácie orlov krikľavých na Slovensku.

Orol krikľavý hniezdi na Slovensku v lesoch stredného a východného Slovenska. Svoje hniezda stavia na stromoch - najčastejšie na smreku, borovici, dube a buku, vo výške 15 – 20 m nad zemou, ale nájdu sa aj hniezda vo výške len 5m alebo až 30m nad zemou. Od roku 2000 jeho hniezdna populácia poklesla až o 23% . Jej početnosť sa v súčasnosti odhaduje na 600 -800 hniezdnych párov.

„Jedným zo základných predpokladov pre stabilizáciu prudko klesajúcej hniezdnej populácie orla krikľavého na Slovensku bolo zabezpečenie ochrany hniezdnych biotopov a nerušeného hniezdenia. V spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a okresnými úradmi bolo územne a časovo obmedzené vykonávanie hospodárskych aktivít okolo 172 hniezd orla krikľavého, čim sa vytvorila akási ochranná zóna. Štvorročný monitoring potvrdil, že tieto „zóny" až o 20% zvyšujú pravdepodobnosť úspešného hniezdenia orlov. Monitorované orly za 4 roky úspešne vychovali 277 mláďat. Úspešnému hniezdeniu napomohla aj inštalácia 70 umelých hniezd na miestach kde pôvodné prirodzené hniezdo bolo poškodené alebo zničené následkom nepriaznivého počasia", informuje Boris Maderič z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

Pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí svojim hospodárením chcú napomôcť ochrane druhu je v rámci Programu rozvoja vidieka SR k dispozícii finančná podpora za uplatňovanie lesnícko-environmentálnej schémy. Zlepšil sa aj stav 57 580 ha potravných biotopov. Na stĺpy 22 kV elektrického vedenia, ktoré vo veľkej miere prechádzajú cez poľnohospodárske pozemky kde orol krikľavý loví korisť, tri energetické spoločnosti- Stredoslovenská energetika, a.s. a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a Východoslovenská energetika Holding, a.s. - nainštalovali na stĺpoch 22 kV elektrického vedenia technické prvky, ktoré zabraňujú úrazom alebo dokonca úhynom vtákov následkom zásahu elektrickým prúdom.

„V ôsmich chránených vtáčích územiach bol vyhodnotený stav zachovania druhu. Hodnotenie využije Štátna ochrana prírody pri príprave programov starostlivosti o tieto územia. Projekt napomohol aj pri environmentálnej výchove žiakov a študentov. Viac ako 265 podujatí – prednášok a exkurzií – prinieslo veku primeranou formou nové poznatky a skúsenosti 7 170 účastníkom“, uzatvára Zuzana Guziová, manažérka projektu Ochrana orla krikľavého na Slovensku, ktorý spolufinancovala Európska únia prostredníctvom jej finančného nástroja pre životné prostredie LIFE a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Ing. Zuzana Guziová, Ochrana dravcov na Slovensku, tel: 0907 503844, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Boris Maderič, Ochrana dravcov na Slovensku, tel.: 0904 260301, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  logo1-life logo2-natura2000 logo3-rps logo4-vse-rwe logo5-sse logo6-sse-distribucia logo7-mzparrsr  

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd