Featured

Chladné dni využívajú odborníci na mapovanie rizikovosti elektrických vedení

Mapovanie elektricvedenie vychod februar2015 Tlačová správa, Kráľovský Chlmec, 19. februára 2015

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou, a.s (VSD) priblížili mapovanie elektrických vedení, ktoré v týchto týždňoch prebieha i na východnom Slovensku. Momentálnu absenciu snehu využívajú odborníci, aby si zmapovali nadzemné elektrické vedenia, ktoré sa skúmajú z hľadiska rizikovosti pre vtáky – teda ktoré sú nebezpečné a dochádza na nich k nárazom vtáctva. Vyše 8-tisíc kilometrov vedení na Slovensku v súčasnosti mapuje viac ako 50 špeciálne vyškolených mapovateľov. Prieskum sa realizuje v rámci projektu LIFE Energia v krajine.

„Monitoring pozostáva z dvoch kľúčových etáp. Prvá etapa začala v januári 2015 a potrvá do marca 2015, počas tohto obdobia sa vyhodnocuje rizikovosť jednotlivých úsekov elektrických vedení. Len za prvý mesiac sa na východnom Slovensku zmapovalo približne 1200 km vedenia. Následne začne druhá etapa, ktorá potrvá do februára 2016, kedy sa budú rizikové úseky overovať. Všetky vedenia sa prejdú dvakrát. Úseky, ktoré budú identifikované ako rizikové, prejdú mapovatelia desaťkrát. Úseky, na ktorých sa zistia nárazy vtákov, budú následne ekologizované prostredníctvom inštalácie zviditeľňovacích prvkov tak, aby ich vtáky zaregistrovali“, hovorí Ervín Hapl z RPS, ktorý mapovanie na východnom Slovensku koordinuje.

„Dôležité je, že vďaka monitoringu budú identifikované skutočne rizikové vedenia, takže cielený, systematický monitoring zabezpečí efektívne využitie finančných prostriedkov na ekologizáciu elektrických vedení a ochranu vtáctva. Prostriedky na ekologizáciu vedení poskytnú energetické spoločnosti ako finančný vklad za účelom spolufinancovania projektu. Východoslovenská distribučná, a.s. prispeje počas 5 rokov sumou takmer 210 000 €“, hovorí Andrea Danihelová, hovorkyňa VSD, a.s. Európska Komisia prispeje čiastkou viac ako 1,4 milióna €.

Nárazy vtáctva do nadzemných elektrických vedení sú problémom, ktorý bol identifikovaný dávnejšie, ale doteraz nebol skúmaný a riešený systematicky.  V roku 2010 sa na Slovensku začali realizovať výskumy, ktoré potvrdili závažnosť tohto problému a významný negatívny vplyv na voľne žijúce vtáctvo, najmä počas migrácie, ale aj v hniezdnom období. Z toho dôvodu sa Ochrana dravcov začala problémom zaoberať intenzívnejšie. Projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000 realizuje organizácia Ochrana dravcov na Slovensku. Partnermi projektu sú Východoslovenská distribučná, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR. Viac informácií o projekte nájde verejnosť na stránke projektu www.lifeenergia.sk.

lifeenergia-sk-550

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd