Featured

Študenti Nitrianskej univerzity venujú Zemi 5 dní

UKF vysadba kópia Tlačová správa 21.apríla 2015,Zemianska Oľča

Tento týždeň sa na viacerých miestach Slovenska, ako i po celom svete, konajú rôzne aktivity pripomínajúce krehkosť a zraniteľnosť našej Zeme. Deň Zeme, od roku 1970 každoročne oslavovaný 22. apríla, už tradične patrí k najväčším sviatkom milovníkov prírody. Takmer tri desiatky študentov Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) a členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) venujú sviatku Zeme až 5 dní, počas ktorých nainštalujú 14 vtáčích búdok, zmapujú elektrické vedenia rizikové pre vtáctvo a absolvujú niekoľko odborných prednášok.

„Symbolicky práve na Deň Zeme sa začínajú terénne práce študentov Katedry ekológie a environmentalistiky UKF. Počas päťdňových terénnych prác v okolí areálu Strediska environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči sa zameriame na dva významné projekty RPS a zapojíme tak študentov do činností, ktoré majú praktický význam v ochrane vtáctva,“ vysvetľuje Roman Slobodník z RPS. Ako dopĺňa Ivan Baláž, docent Katedry ekológie a environmentalistiky a prorektor UKF: „Terénne práce sú dôležitou a nevyhnutnou súčasťou štúdia ekológie, ochrany prírody a ďalších environmentálnych disciplín. Práve tu si môžu študenti konfrontovať svoje teoretické poznatky s praxou. Okrem ochranárskej sekcie, ktorú zabezpečí RPS, budú kontinuálne prebiehať sekcie zamerané na výskum bezstavovcov, vtáctva a drobných zemných cicavcov.“

„Prvým projektom, do ktorého sa študenti zapoja, je projekt LIFE Energia. Nosnou aktivitou projektu je ochrana vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení, ale aj vytváranie hniezdnych a potravných príležitostí pre ohrozené druhy. Elektrické vedenia totiž často predstavujú pre vtáctvo neviditeľnú bariéru v krajine. V rámci projektu sa rizikové úseky vedení budú ekologizovať a to v podobe inštalácie odkloňovacích prvkov, ktoré dané vedenia “zviditeľnia“ pre vtáky. Študenti sa zúčastnia monitoringu vedení. Poukážeme i nato, že elektrické vedenia majú na vtáky v krajine aj pozitívny vplyv; ponúkajú bezpečné hniezdne stanovištia pre niektoré druhy vtákov, ako sú sokol rároh, sokol lastovičiar, či sokol myšiar,“ hovorí Marek Gális z RPS, odborný koordinátor projektu LIFE Energia.

„V rámci ďalšieho projektu - zameraného na ochranu kriticky ohrozeného sokola červenonohého, bude realizovaný výskum havranej kolónie v neďalekej obci Sokolce, študenti pomôžu pri inštalácii vtáčích búdok a oboznámia sa s významom výsadby stromov, ktorá tu pred časom prebehla. Zmysluplná ochrana prírody by však nemala predstavovať aktivity počas jedného či pár dní, ale z hľadiska efektívnosti by mala byť pravidelná, systematická a hlavne dlhodobá,“ zdôrazňuje Roman Slobodník z RPS, odborný koordinátor projektu na ochranu sokola červenonohého.

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Roman Slobodník, Ochrana dravcov na Slovensku, 0907 026 107, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Marek Galis, Ochrana dravcov na Slovensku, 0908 611 225, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Doplňujúce informácie:

Viac informácií o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na web stránke www.falcoproject.eu

Snímka obrazovky 2015-04-21 o 13.13.03

Viac informácií o projekte LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000 sa dozviete na webovej stránke www.lifeenergia.sk 

Projekty boli podporené Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispievajú k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd