Featured

Slovensko víta Medzinárodný deň vtáctva výnimočnou správou!

Drop Tlačová správa 31.marca 2015, Bratislava

Prvý apríl je už tradične spájaný s Medzinárodným dňom vtáctva. Súčasné obdobie je typické príletmi sťahovavých vtákov z Afriky, južnej a západnej Európy. Kým napríklad bociany biele alebo orly krikľavé sú ešte na svojej ceste, škovránky, škorce, cíbiky a trasochvosty už potvrdzujú svoj príchod hlasným spevom. Najväčšou novinkou týchto dní je však návrat sliepky celosvetovo ohrozeného dropa fúzatého do Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Lehnice. Vrátila sa sem po štyroch rokoch.

„Drop fúzatý patrí medzi najťažšie lietajúce vtáky Európy. Na Slovensku je dnes už takmer vyhynutým druhom. Pravidelne zimuje už len v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia pri Bratislave. Sliepka váži 3 až 5 kilogramov a kohút 8 až 16 kilogramov.  Vzhľadom k  veľkej hmotnosti nedokážu dropy za letu dobre manévrovať. Z tohto dôvodu sú pre nich elektrické vodiče veľkou hrozbou. V CHVÚ Lehnice bol ešte v 80–tych rokoch minulého storočia pozorovaný kŕdeľ 20 jedincov, ktoré sa však postupne usmrtili nárazmi do elektrických vodičov novovybudovaných vedení“, povedal Jozef Chavko, predseda Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

Ako dopĺňa Jozef Chavko „v rokoch 2005 – 2009 Štátna ochrana prírody SR, Ochrana dravcov na Slovensku a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko realizovali projekt LIFE na záchranu dropov s podporou Európskej únie. Do aktivít sa zapojili aj miestni poľnohospodári, poľovnícke združenie a obec Lehnice. Výsledkom bola ekologizácia elektrických vedení v celom CHVÚ, najmä montáž ekochráničiek na 22 kV konštrukcie a inštalovanie výstražných prvkov na vodiče 400 a 110 kV vedení, ktoré zviditeľňujú vodiče. Pre úspešné rozmnožovanie dropov, ale aj iných druhov živočíchov, bola v intenzívne obhospodarovanom CHVÚ vytvorená úhorová plocha o veľkosti 40 ha, na ktorej sa obnovili pôvodné spoločenstvá rastlín a hmyzu zohrávajúce v potrave ohrozených druhov vtákov nezastupiteľnú úlohu.

CHVÚ Lehnice sa tak stali prvým chráneným vtáčím územím, priateľským pre vtáky, kde sa celoplošne podarilo eliminovať hrozbu zranení alebo úhynov dropa (a všeobecne vtáctva) následkom kolízií s elektrickými vedeniami alebo zásahom elektrickým prúdom a kde sa obhospodarovanie prispôsobilo environmentálnym požiadavkám.

„V rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013 uplatňovaním agroenvironmentálnej schémy pre ochranu biotopov ohrozených druhov vtákov poľnohospodári pestovali plodiny zodpovedajúce ekologickým nárokom dropa fúzatého. Opätovné pozorovanie sliepky dropa fúzatého v území potvrdzuje dôležitosť a význam takéhoto opatrenia. Návrat sliepky dropa do CHVÚ Lehnice je mimoriadny, sliepočka je nateraz jediným dropom na celom území Žitného ostrova, kde ešte v nedávnej minulosti žili veľké kŕdle stoviek jedincov. Preto je potešujúce, že projekt LIFE splnil svoje ciele a že sa Ministerstvu životného prostredia SR, Štátnej ochrane prírody SR a  mimovládnym organizáciám združených v platforme Agro-ekofórum podarilo presadiť do nového Programu rozvoja vidieka 2014-2020 špecifické agroenvironmentálne opatrenie „Ochrana biotopov dropa fúzatého“. To umožní poľnohospodárom v nasledujúcich rokoch obhospodarovať ornú pôdu v CHVÚ Lehnice a CHVÚ Sysľovské polia v prospech dropa spolu na výmere až 3 000 ha “, uzatvára Boris Maderič, manažér pre poľnohospodárstvo.

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Jozef Chavko, predseda Ochrany dravcov na Slovensku (RPS), 0903 768 394, Boris Maderič, manažér pre poľnohospodárstvo, Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), 0904 260 301 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd