Rok 2018 pohľadom ornitológov
Featured

Rok 2018 pohľadom ornitológov

Aj rok 2018 priniesol viaceré zaujímavosti vo vtáčej ríši - vzácne pozorovania, i úspešné hniezdenia kriticky ohrozených druhov. Až 82 vtákov zahynulo v dôsledku konzumácie otrávenej návnady. Koncom roka pribudol do policajného zboru aj špeciálne vyškolený pes - fenka Rita Ora, ktorá bude pomáhať pri odhaľovaní environmentálnej kriminality. Na rizikových úsekoch elektrických vedení chráni vtáky pred nárazom minimálne 10 000 odkloňovacích prvkov.


„Ornitológovia zaznamenali v minulom roku dve výnimočné pozorovania. Začiatkom júla sa u nás objavil bradáň žltohlavý. Tohto dravca uvideli v roku 2018 počas leta na Liptove, predtým bol pozorovaný vierohodne iba v roku 2016. V septembri sa vyskytol dážďovník skalný, ktorý patrí v našich podmienkach medzi nevšedných hostí. Naposledy bol na Slovensku videný 20. júna 1974 v Piešťanoch. Odborníkov prekvapila aj sova dlhochvostá, je viazaná najmä na horské lesy v stredných a vyšších polohách. V zimnom období sa veľmi zriedkavo vyskytuje aj v nižších polohách, a to práve na východe. Zima 2017/2018 bola však výnimočná - v nížine na strednom a západnom Slovensku boli potvrdené dve desiatky pozorovaní tejto horskej sovy,“ vysvetľuje Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.


„V roku 2018 sme zaznamenali hniezdenie viacerých vzácnych druhov. Vďaka pomoci človeka vyviedli kane popolavé 8 mláďat – ide o druh, ktorý má hniezdo na zemi, často v obilninách. Potešil nás aj úspešný návrat sokola červenonohého, ktorý je na Slovensku kriticky ohrozený. V roku 2012 nebolo potvrdené ani jedno hniezdenie, v roku 2018 sme zaznamenali 18 hniezdiacich párov, z toho 16 úspešných - vyviedli spolu 43 mláďat. Radosť nám spôsobilo aj niekoľko úspešných návratov zo zimovísk v subsaharskej Afrike; až 10 okrúžkovaných sokolíkov, vyliahnutých na Slovensku, sa vrátilo späť a zapojilo do hniezdneho procesu. Vieme tiež potvrdiť hniezdenie 17 párov nášho najväčšieho dravca - orliaka morského, 31 párov sokola rároha a viac ako 60 párov orla kráľovského,“ dopĺňa Slobodník.

 

„Minulý rok priniesol i veľmi smutné chvíle – uhynulo viac ako sto vtákov 17 rôznych chránených druhov. Stali sa obeťou nelegálnych aktivít, z toho 82 bolo otrávených a to aj ohrozené druhy, ako orliak morský, či orol kráľovský. V oblasti environmentálnej kriminality sa však Slovensko významne posunulo - v rámci projektu Life Pannon Eagle sa podarilo vycvičiť psa, ktorého polícia využíva pri odhaľovaní prípadov a zabezpečovaní dôkazov v teréne. Zintenzívnili sa tiež kontroly v problematických oblastiach, prebieha vyšetrovanie a niekoľko procesov s obvinenými. V spolupráci s Policajným zborom sme realizovali intenzívne školenia polície a iných dotknutých subjektov. Pri monitoringu a odhaľovaní prípadov počas celého roka významne pomáhala dokonca i verejnosť, za čo by sme sa chceli úprimne poďakovať,“ hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Za veľmi dôležité považujeme aj to, že do decembra 2018 rozmiestnili distribučné spoločnosti na elektrické vedenia 10 000 odkloňovacích prvkov (z toho 7 300 v rámci projektu LIFE Energia). Tie pomáhajú na rizikových úsekoch predísť nárazom vtákov do vedení. V súčasnosti je bezpečných už vyše 100 km vedení v 13 projektových a viacerých mimoprojektových chránených vtáčích územiach, ročne tak pred nárazom zachránime minimálne 600 vtákov v spoločenskej hodnote 1,5 mil. eur,“ uzatvára Deutschová.

 

Doplňujúce informácie:
• Mláďatá kane popolavej opúšťajú hniezdo v čase žatevných prác, je preto potrebné miesto dohľadať, vykolíkovať a dohodnúť s miestnym poľnohospodárskym družstvom ochranné opatrenia.
Bradáň žltohlavý - pozorovateľ: Peter Vrlík, zdroj: http://birding.sk
Bradáň žltohlavý bol pozorovaný vierohodne iba v roku 2016, vieme aj o dvoch nejasných údajoch, po jednom z 20. a 19. storočia. V roku 2018 sa vyskytol jedinec, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou pochádza z reintrodukčného programu z Álp, kde pôvodná populácia druhu vyhynula v roku 1913.
Dážďovník skalný - pozorovatelia: Matej Repel, Peter Chrašč, zdroj: http://birding.sk
Naposledy bol na Slovensku videný 20. júna 1974 v Piešťanoch, kedy bol nájdený krúžok od jedinca pôvodom zo Švajčiarska. Predtým to boli len dve pozorovania z roku 1949 a 1955.

 

Zaujímavosti z roku 2017:
• Novým druhom sa stal modravec červenoboký. Tento druh bol odchytený a okrúžkovaný krúžkovateľom v rámci výskumu v okrese Poprad. Najbližšie hniezdiská v Európe sa nachádzajú vo Fínsku a Rusku, jadro areálu je v Ázii, kde druh aj zimuje.
• Mimoriadne zaujímavý prípad medzidruhového kríženia bol zaznamenaný na Hornej Nitre. Pri pravidelnom monitoringu migrujúcich spevavcov odchytili odborníci aj hybrida penice čiernohlavej a penice slávikovitej. Po diskusii so znalcami zo zahraničia bola identifikácia potvrdená, pričom sa jedná o prvý známy nález takéhoto kríženca na svete.

Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne sa dozviete na webovej stránke www.imperialeagle.eu/sk, o projekte LIFE13 NAT/SK/001272 ENERGIA na www.lifeenergia.sk. Projekty sú podporené Európskou úniou v rámci programu LIFE a a Ministerstvom životného prostredia SR a významnou mierou prispievajú k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd