Na elektrické stožiare umiestnili búdky pre dravce
Featured

Na elektrické stožiare umiestnili búdky pre dravce

 

Začiatkom roka zverejnili českí vedci alarmujúce výsledky štúdie o katastrofálnom poklese početnosti väčšiny vtáčích druhov poľnohospodárskej krajiny. Ani na Slovensku to nie je inak, na hranici vyhynutia je napríklad sokol červenonohý (kobcovitý) či drop veľký. Biodiverzita klesá tiež pre nadmerné používanie chémie s cieľom ochrany plodín pred škodcami. Ochrana dravcov na Slovensku sa spolu so Západoslovenskou distribučnou, a.s. sa rozhodli podporiť šetrnejší spôsob ochrany plodín. Na elektrické vedenia pri Siladiciach (okres Hlohovec) pribudlo 20 búdok pre sokola myšiara, ktorý sa živí známym škodcom - hrabošom poľným.

 

„Mnohé výskumy dokazujú, že poľnohospodárska krajina je čoraz sterilnejšia, počet druhov klesá. Dokonca aj tie, ktoré sú pomenované podľa svojho obľúbeného prostredia – dramaticky dole išli počty jarabice poľnej, ubúda prepelice poľnej, hrdličky poľnej či škovránka poľného. Na hranici vyhynutia sa ocitol sokol červenonohý i drop veľký. Až hrozivo časté sú prípady úhynu vtáctva kvôli poľnohospodárskym jedom - otrávili sa už volavky, kane, myšiaky, dokonca vzácny sokol červenonohý. Je absurdné, že pre zvýšenie rozlohy polí sa tiež odstraňujú remízky, vetrolamy, stromy, kroviny. Ich význam je však nezastupiteľný – ako ochrana pôdy pred eróziou a taktiež pre živočíchy, pre ktoré sú úkrytom, zdrojom potravy či miestom na hniezdenie. Chémia nie je optimálna voľba pri riešení dôsledkov ľudských aktivít,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Našťastie, na viacerých lokalitách sa darí presadiť trvalo udržateľné postupy a ohľaduplné hospodárenie. Jednou z možností je biologická ochrana plodín, a to podporou hniezdnych príležitostí pre druhy, ktoré sa živia škodcami. Patrí sem i sokol myšiar, jeho potravou je najmä hraboš poľný – „postrach“ farmárov. Sokoly si vlastné hniezda nestavajú, využívajú príbytky najmä po krkavcovitých druhoch, veľmi sa im tiež páči v búdkach. Okrem stromov sú na ich umiestnenie vhodné stožiare a stĺpy elektrických vedení, ponúkajú lepšiu ochranu pred predátormi, najmä kunou. Hniezdna úspešnosť je potom vyššia,“ dopĺňa Slobodník.

 

„Dohodli sme sa na 20 búdkach pri obci Siladice, je to krok k zvýšeniu rozmanitosti druhov. Ornitológovia vybrali lokalitu, určili parametre búdok a navrhli rozmiestnenie. My sme zabezpečili inštaláciu na stožiare 110 kV vedení v našej správe, pretože z hľadiska bezpečnosti môže takéto práce vykonávať len personál, ktorý prešiel špecializovaným výcvikom,“ informuje hovorkyňa Západoslovenskej distribučnej, a.s., Michaela Dobošová.

 

Doplňujúce informácie:

  • Okrem búdok sa v území rozmiestnia do polí aj takzvané barličky v tvare písmena T. Ide o asi 2 metre vysokú drevenú konštrukciu, ktorá vtáctvu umožňuje striehnuť na korisť, alebo odpočívať.
  • Účinnosť týchto opatrení budú odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku skúmať v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tak ako na niekoľkých ďalších lokalitách, aj pri Siladiciach bude monitoringom kontrolovaná obsadenosť búdok, ako i početnosť hraboša a vedecky overený vplyv spomenutých opatrení.
  • Na vybraných lokalitách pomáha spoločnosť vytvárať aj hniezdne príležitosti pre vzácneho sokola rároha.
  • Význam vtákov pre ľudí je obrovský, napríklad jediná myšiarka môže počas sezóny zachrániť lovom hraboša až 1,5 tony obilia. Viac info TU.
  • Nové domovy pre dravce a sovy, ich ochranu na prirodzených lokalitách a zvyšovanie kvality životného prostredia podporuje skupina ZSE dlhodobo prostredníctvom programu 3DodZSE – Dávame Domov Dravcom.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd