O 10 minút neskôr by mláďa v hniezde orla skalného už nežilo
Featured

O 10 minút neskôr by mláďa v hniezde orla skalného už nežilo

 

Na Slovensku neplatí všeobecné pravidlo, že zásahy na lesných pozemkoch nesmú byť vykonávané v období hniezdenia vtáctva. To sa takmer stalo osudným orlovi skalnému, ktorý si pre výchovu potomstva vybral vyschnutý strom v chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Tragédii sa podarilo zabrániť doslova v poslednej chvíli. Miestni členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku zastavili robotníkov priamo pod hniezdom.

 

„V stredu 19. júna sme kontrolovali jediné známe hniezdo orla skalného v Bielych Karpatoch. Vedeli sme, že v hniezde je zdravé mláďa vo veku asi 7 týždňov. Krátko po príchode na miesto, odkiaľ hniezdo zvykneme pozorovať, sme z hniezdneho porastu začuli zvuk motorovej píly. Bez váhania sme sa náhlili k stromu s hniezdom dúfajúc, že neprídeme neskoro. Po príchode sme zistili, že na mieste prebieha ťažba starých stromov, zopár ich už ležalo na zemi, alebo boli odtiahnuté bokom. Na suchom strome sa nachádzalo i samotné hniezdo a podľa robotníkov malo byť tiež spílené. Okamžite sme volali vedúcemu lesnej správy a dohodli zastavenie ťažby v bezpečnom okruhu, aby orly mohli mláďa vychovať. Až potom sme si uvedomili, že stačilo prísť o pár minút neskôr a došlo by k tragédii – po spílení stromu by mláďa pád určite neprežilo,“ hovorí Marián Filípek z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Našťastie, asi po hodine sme z protiľahlého svahu pozorovali, že dospelé orly nosia do hniezda potravu, teda lokalitu v dôsledku vyrušovania neopustili, čo by bola veľmi zlá situácia. Teraz bude potrebné zabezpečiť okolo hniezda ochrannú zónu. Desí ma predstava, koľko hniezd a mláďat je takto zničených, o ktorých sa nikdy nedozvieme. Okrem toho, suché stromy plnia v prírode a v lesnom poraste nezastupiteľnú funkciu, preto by sa nemali všetky odstraňovať. Potrebná je systémová zmena - vylúčenie zásahov v hniezdom období, nie je možné realizovať ochranu každého hniezda v lesnom poraste osobitne,“ uzatvára Miloš Majda z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

Podobný prípad sa stal v roku 2015, kedy prebehla úspešná adopcia mladého orla kráľovského menom Karol. Dospelý pár lokalitu opustil pravdepodobne v dôsledku hospodárskych zásahov v bezprostrednom okolí. Karol ostal na hniezde sám. Členovia Ochrany dravcov na Slovensku ho kŕmili v nádeji, že sa dospelý pár vráti. Žiaľ, nestalo sa tak. Orol bol prenesený do ľudskej opatery a napokon prebehla úspešná adopcia do náhradného hniezda, kde Karola vychoval iný pár orlov spolu s jeho adoptívnou sestrou Katkou. Karolov príbeh nájdete na http://navratorlov.dravce.sk/.

 

Doplňujúce informácie:
• Menej šťastia, ako náš orol skalný, mal orliak morský na Vysočine v ČR. Robotníci vyrúbali hniezdny strom a usmrtili tak dve mláďatá, ktoré pár v hniezde vychovával, viac info tu.
• Je veľmi smutné, že na Slovensku sú hospodárske a finančné záujmy často nadradené nad záujmy ochrany prírody. V Programe starostlivosti o les či ďalšej dokumentácii sa nezriedka nezohľadňujú základné biologické aspekty, ako napríklad obdobie hniezdenia. To znamená, že aj v čase, keď vtáky hniezdia, je možné realizovať hospodárske zásahy. Dochádza pri nich k vyrušovaniu a následnému zanechaniu znášky či mláďat, čo má za následok ich úhyn. Okrem toho dochádza k priamemu usmrteniu mláďat či dospelých jedincov, prípadne k zničeniu znášky, ak sa vyrúbe priamo hniezdny strom, resp. jeho časť, na ktorej prebieha hniezdenie. Dozvieme sa len o zlomku týchto prípadov.
• V nedávnom období sa na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstvu životného prostredia obrátilo niekoľko iniciatív a organizácií s podporou verejnosti, aby boli prijaté také opatrenia a legislatívne zmeny, ktoré zohľadnia potrebu zachovania druhovej rozmanitosti. Ide o rešpekt voči životným formám a trvalo udržateľné postupy hospodárenia, ktoré sú dnes v moderných spoločnostiach samozrejmosťou.
• Zásahy realizované vo vegetatívnom období nie sú v súlade s princípmi rešpektovania prirodzeného prírodného cyklu. Okrem hniezdiacich vtákov prebieha v tomto období aj rozmnožovanie hmyzu, cicavcov, taktiež stromy sa nachádzajú v období rastu, tvorby plodov a semien. Toto je čas, kedy si príroda zaslúži pokoj a rešpekt, aby nám mohla poskytnúť všetko to, čo využívame pre svoj prospech. Musíme sa však naučiť čerpať prírodné zdroje trvalo udržateľným spôsobom, aby boli zachované pre nás, aj pre budúce generácie.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd